ေရႏွင့္မတည့္ေသာေၾကာင့္ ငိုလွ်င္ပင္ မ်က္ရည္ေၾကာင့္ေသႏိုင္ေသာမိန္းကေလး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/08/2013 07:31:00 PM


ေဝလၿပည္ေၿမာက္ပိုင္း ဖလင့္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ေသာ အသက္၂၇ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကက္တီဒဲလ္အမည္ရွိ မိန္းကေလးသည္ ေရႏွင့္ဓာတ္မတည့္ေသာေၾကာင့္ ငိုမိလွ်င္ပင္ မ်က္ရည္ေၾကာင့္ ေသႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ သူသည္ ၿပင္းထန္ေသာ ေရႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ Aquagenic urticariaဟုေခၚေသာ ေရာဂါရွိၿပီး တစ္ကမၻာလံုး၌ ယင္းေရာဂါမ်ိဳးရွိသူ ၃၅ဦးသာ ေတြ႕ဖူးရာ အလြန္ရွားပါးေသာ ေရာဂါၿဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ သူသည္ ငိုလိုက္လွ်င္ပင္ အလြန္နာက်င္ေသာ အနီကြက္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာသည္ ဟုဆိုသည္။ သူသည္ အဆိုပါေရာဂါေၾကာင့္ သူ၏ အလုပ္အကိုင္ၿဖစ္ေသာ အကသင္တန္း ဆရာမအလုပ္မွ ထြက္ခဲ့ရသည္။ သူ၏ အေၿခအေနသည္ ပိုမိုဆိုးဝါး၍ လာေနရာ သူသည္ ယင္းေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံွုးမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္ ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါ မိန္းကေလးသည္ အသက္၁၆ႏွစ္ အရြယ္တြင္ အာသီးၿဖတ္ၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႕ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ သူ႕အား ၿဖန္႕ခ်ိေရး ယာဥ္ေမာင္းအၿဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ခင္ပြန္းၿဖစ္သူ အင္ဒီ(၃၂ႏွစ္)က အခ်ိန္ၿပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
By ျပည္ျမန္မာ