ေမာ္လူး ရွိ GSM ဖုန္းမ်ား မီးပ်က္လွ်င္ ဖုန္းေျပာမရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/08/2013 11:53:00 AM


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ေမာ္လူးရြာရွိ GSM ဖုန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ခ်ိန္ၾကာၿမင္႔သည့္အတြက္ ဆိုလာတစ္မ်ိဳးတည္းသံုးစြဲထား သည့္အတြက္ ေမာ္လူရြာ ေဒသခံၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင္႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး အတြက္ အခက္ၾကံဳေနရပါသည္။
ဆိုလာၿဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း အသံုးၿပဳထားသည့္ ဆိုလာမွာ လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ပ်က္ေနသည့္အတြက္ အၿခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားနည္းတူ ၀န္ေဆာင္မွဳအၿပည့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ GSM တာ၀ါတိုင္အတြက္ မီးစက္ ထားရွိေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ေမာ္လူးရြာ မွ GSM တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲၾကသူမ်ား
ThanLarWaddy Times