ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မူလတန္း ေက်ာင္းတိုင္း ဆရာအနည္းဆုံး ငါးဦးခန္႔မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/08/2013 12:42:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

အေျခခံပညာ က႑တြင္ ေက်ာင္းသား ဦးေရအလိုက္ ဆရာ၊ ဆရာမ ခန္႔ထားေသာ စနစ္က်င့္သုံးခဲ့ရာက ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအခ်ဳိးမမွ်ဘဲ ဆရာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ဆရာဦးေရ ငါးဦးအထိ တိုးခန္႔ထားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး (အေျခခံ) ေဒါက္တာ စန္းလြင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မူလတန္း အဆင့္ရွိ တန္းခြဲအလိုက္ ဆရာခန္႔ထားေသာ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အပါအဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ငါးဦး ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။
“ဆရာငါးေယာက္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြလည္း ရွိမယ္၊ မရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြလည္း က်န္ေသးတယ္။ ဒါေတြ မျပည့္ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္သြားမယ္” ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စန္းလြင္က ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လခန္႔တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ ေဒသခံ ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၉,၅၃၅ ဦးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခန္႔ထားခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
“ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဒီလိုထပ္ တိုးခန္႔သြားဖို႔ ရွိတယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး (အေျခခံ) ေဒါက္တာ စန္းလြင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ပညာေရး စနစ္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၏က႑မွာ အထူးအေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသြားသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခင္က ေက်ာင္းသား ၅၀ ရွိေသာ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ တစ္ဦးႏွင့္ ဆရာတစ္ဦး၊ ေက်ာင္းသား ၈၀ ရွိေသာ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ တစ္ဦးႏွင့္ ဆရာႏွစ္ဦး သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအခ်ဳိးသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း အဆင့္၌ ၁း၂၉ ၊ အလယ္တန္း အဆင့္၌ ၁း၃၅ ႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္၌ ၁း၂၄ တို႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ကိန္းဂဏန္းသည္ ခန္႔ထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကို တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
The Voice Weekly