အခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုးေတြ ရြာဖို႕ရွိေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/08/2013 07:31:00 PM


ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္လွ၏။
ဒီဇင္ဘာ(၉)ရက္မွစတင္ကာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုးေတြ ရြာဖို႕ရွိေနပါတယ္။
Weather News Ipdate
7-12-2013
4:45 am

TC06B မုန္တို္င္းရဲ႕အရွိန္ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (၉-၁၂-၂၀၁၃)ရက္မွ စတင္ကာ (၁၁-၁၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႕အထိ (ေလာေလာဆယ္ တြက္ခ်က္မႈအရ) မိုးရြာသြန္းႏိႈင္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပဲခူးတို္င္း အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း နဲ႕ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြ မွာ (၂၄)နာရီမိုးေရခ်ိန္ ၂၀-၅၀ မီလီမီတာ (၁လက္မ မွ ၂ လက္မခန္႕) ရြာသြန္းတဲ့ အထိ မိုးေရခ်ိန္ရရွိႏိႈင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္