ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ေပါင္းႏွစ္သန္းခန္႔ ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/05/2014 01:02:00 PM


 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ လက္နက္အေရအတြက္မွာ ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိေနသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္၏ ေမလ ၄ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာလက္နက္ ကုိင္ေဆာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီး ေရးဆုိင္ရာ စစ္တမ္းတြင္ ယခုကဲ့ သို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္အေရအတြက္ကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား  ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္အေရအတြက္ကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားသည္။

အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ကိုင္ ေဆာင္ထားေသာ လက္နက္အ ေရအတြက္မွာငါးသိန္းခြဲေက်ာ္ရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ လက္နက္မွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အစုိး ရက တပ္မေတာ္အင္အားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာေလ့  မရွိေသာ္ လည္း စစ္ေရး ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားက တပ္ဖြဲ႕၀င္ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထား သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အားမွာ ခု နစ္ေသာင္းခြဲ၀န္းက်င္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႀကီး၁၂ ဖြဲ႕ရွိၿပီး အဖြဲ႕ငယ္မ်ားမွာလည္းဆယ္ႏွင့္ခ်ီ၍ရွိသည္။

၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အထိထြက္ရွိခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပဳစုထားသည့္ လက္နက္ကုိင္ ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာစာတမ္းေပါင္း  ၃၈ခုအေပၚ မူတည္၍ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၈ႏုိင္ငံ အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရား ၀င္ႏွင့္တရားမ၀င္လက္နက္ကုိင္ ေဆာင္မႈစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၃၄ ေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီီး လက္ နက္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အထိ လူေပါင္းတစ္ေသာင္းနီးပါးေသ ဆုံးခဲ့ရသည္ဟု အဆုိပါစစ္တမ္း (www.gunpolicy.org/firearms/region/myanmar) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မွတ္ တမ္းမ်ားအရ အေရးႀကီးအမႈစာ ရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ လက္နက္မႈမွာ အနည္းဆုံးအမႈစာ ရင္းတြင္ပါ၀င္ၿပီး ဖမ္းဆီးထား သည့္ လက္နက္မႈအမ်ားစုမွာ မူး ယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းေနျပည္ ေတာ္မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴး ႀကီး၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ေရႊဆိုင္မ်ားကို လက္နက္ကုိင္၍ ဓားျပတုိက္မႈမ်ား၊ တရားခံမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားမႈမ်ား၊ တရား႐ုံးတြင္ လက္နက္ကုိင္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ တရားခံအားကယ္ ထုတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထုသည္လုံ ၿခဳံေရးအရ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္နယ္စပ္ ၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယဘက္သုိ႔ လက္နက္ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္မႈအ ခ်ဳိ႕ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ကေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္မႈကို မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ အေရးႀကီးအမႈ(၁၀)မ်ဳိးတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးဥပေဒအရထိန္းခ်ဳပ္ ထားၿပီးတစ္ႏွစ္လွ်င္ လက္နက္မႈ ေပါင္း ၁၀ မႈေက်ာ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

7 Day Daily