ထူးအယ္လင္း နဲ႔ လက္ရွိတြဲေနတဲ့ ကယားသူ ေမာ္ဒယ္ Caroline (ကယ္ရုိလုိင္း) ဓာတ္ပုံမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/05/2014 07:45:00 PM

ပုံကုိႏွိပ္ပါက ပုံအႀကီး ျမင္ရပါမည္။

ဆက္စပ္သတင္း - တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့အမႈ ေတးသံရွင္ မီးမီးခဲ အႏိုင္ရ