ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၁၀ ခု နီးပါး လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေပါင္းစည္း ဖြင့္လွစ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/05/2014 01:00:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေမ ၄

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားဦးေရ နည္းပါးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၁၀ ခု နီးပါးကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံ ေပါင္းစည္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားကို အေဆာက္အအံု ေပါင္းၿပီး လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ အခ်ိဳ႕ကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ ေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
“ေက်ာင္းေတြကို ဖ်က္လိုက္မယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေဆာင္တစ္ခုမွာ တစ္ျခမ္းက ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ တစ္ျခမ္းက နည္းပညာတကၠသိုလ္ ထားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထားဝယ္၊ ေက်ာကျ္ဖဴႏွင့္ သီလဝါတို႔တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အတြင္း ဝင္ေရာက္လာမည့္ စက္႐ုံအမ်ဳိးအစားႏွင့္ လိုအပ္မည့္ အလုပ္သမား အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ကြၽမ္းက်င္ အလုပ္သမားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။
“အလုပ္အကိုင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္၊ ခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္၊ ဘယ္လို စက္႐ုံေတြ ဝင္လာမလဲ၊ အလုပ္သမား ဘယ္ေလာက္ လိုအပ္မလဲ ဆိုတာကို Data ေကာက္ေနတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္ ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း၊ သင္တန္း အမ်ဳိးအစားအလိုက္ သုံးလမွ ေျခာက္လအထိ ၾကာျမင့္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္းလိုက္၍ လစ္လပ္လာမည့္ ေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္းႏွင့္ အသံုးမျပဳသည့္ အေဆာက္အအံုေဟာင္း အခ်ိဳ႕ကုိ ျပင္ဆင္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ပညာရွင္အဖြဲ႔နဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာန ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနၿပီ။ ပညာရွင္က ပိတ္ရမယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနက်ေတာ့ ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္ၿပီးမွ လုပ္မယ္ေျပာတယ္” ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ အေျခစိုက္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္အရ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႔ရမ်ားထက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိသာ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ဆရာအေရအတြက္ ရွားပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားနည္းပါးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အတြက္ ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနရခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမား ရွားပါးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမဳိ႕ အေျခစိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ စုစုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာသိပၸံ တကၠသိုလ္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား အထူးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္ ၂၄ ခု ခ်မွတ္ၿပီး တကၠသိုလ္ အမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယခင္က စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အစိုးရနည္းပညာ ေကာလိပ္မ်ားကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေကာလိပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္အျဖစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ နယ္ေဒသမ်ားရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ အမ်ားစု၏ သက္တမ္းမွာ ခုနစ္ႏွစ္ ဝန္းက်င္သာ ရွိေသးသည္။

The Voice Weekly