လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒအမ်ားအျပား အသက္၀င္ရန္ လိုအပ္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/05/2014 09:51:00 AM


Written by: ၿဖိဳးေ၀


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဗစ္ကီဘိုးမင္းအား (MCRB) ၏ ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္အေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္ (၀ဲအစြန္) –

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ယခုထက္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒအမ်ားအျပားမွာ အသက္၀င္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဗစ္ကီဘိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဗစ္ကီဘိုးမင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္အား မတ္လမွစတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၆၀ အနက္မွ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ ACE၊ ဧဒင္၊ ထူးကုမၸဏီအုပ္စု၊ ကေမၻာဇကုမၸဏီအုပ္စု၊ ဒိုင္းမြန္းစတားကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့္ Capital Power Company စသည့္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ ၃၄ ခုတြင္သာ တရား၀င္၀က္ဘ္ ဆိုက္လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားထဲမွ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ၎တို႔၏ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ပိုၿပီးေတာ့ အားနည္းေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အြန္လိုင္းကေန လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေန လုပ္ႏိုင္ရင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားပါမယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာ လူအခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ညႇိႏႈိင္းမွ ျဖစ္လာတာမို႔လို႔ပါ” ဟု ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ဗစ္ကီဘိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈျပႆနာ မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ထိေရာက္မႈရွိရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ဗစ္ကီဘိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ မ်ားျပားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းဦးေဆာင္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား သိရွိရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က န၀မအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ စာျဖင့္ျပန္လည္ ေျဖဆိုရာတြင္ တိုင္ၾကားသည့္ အမႈေပါင္း ၃၈၂ မႈရွိၿပီး ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈမရွိေသာ အမႈ ၁၈၃ မႈ၊ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈရွိေသာ အမႈ ၉၁ မႈ၊ စိစစ္ဆဲ ၄၄ မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ တုိင္ၾကားမႈ မ်ားျပားေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားမႈ သုံးမႈသာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ အံ့ၾသမိေၾကာင္း ေမးျမန္းသူ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဦးျမ၀င္း (စစ္မႈထမ္း) ဦးေဆာင္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္အား အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မတ္ ၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအမ်ား သိရွိေနသည္မွာ အစိုးရထိပ္ပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူရန္ ခဲယဥ္းေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ခဲယဥ္းသည့္အတြက္ အဆိုပါေကာ္မရွင္အေပၚ ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media