ဘာသာေရး ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲၿပီးခါနီးၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/05/2014 10:29:00 AM

ဘာသာေရး ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေရး သမၼတ တင္သြင္း

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ကိုးကြယ္ရာ ကူးေျပာင္း ျခင္း ဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားႏွုန္း ထိန္းညႇိေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ေတြကို အဖြဲ႕ ဝင္ ၂ဝ ပါတဲ့ ေကာ္မ ရွင္ ဖြဲ႕ ၿပီး ေရးဆြဲေန ရာမွာ အခု အခါ ၿပီးစီး လု ျဖစ္ေနပါ ၿပီ။

ဒီဥပေဒၾကမ္း ေတြ ကို ဒီလ လယ္ေလာက္ မွာ ျပည္ သူေတြကို တင္ၿပ ဖို႔လည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ ေရးဆြဲရာ မွာ ဘယ္ဘာသာ ဝင္ေတြကိုမွ ရည္စူး ေရးဆြဲတာ မဟုတ္ဘဲ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ကိစၥေတြ စနစ္တက် ရွိဖို႔ ေရးဆြဲ တာပါလို႔ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ စာေရးဆရာ တကၱသိုလ္ ျမတ္သူ ေျပာပါတယ္ ။

ကိုးကြယ္ျခင္း ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နဲ႔ လူဦးေရ တိုးပြားႏွုန္း ထိန္းညႇိျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ သံဃာေတြ အပါ လူ တသိန္း ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ လက္ မွတ္ထိုး ၿပီး သမၼတ ထံ တင္ၿပ ခဲ့လို႔ အဆိုပါ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးေရး သုံးသပ္ စဥ္းစားေပးဖို႔ သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ က သဝဏ္လႊာ ပို႔ ခဲ့ ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္း က ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကို သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၊ လူဦးေရ တိုးပြားႏွုန္း ထိန္းညႇိျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ ေနလို႔ အစိုး ရက ဆြဲဖို႔ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲလို႔ အစိုး ရ ေရးဆြဲ ေနသလို က်န္ ဥပေဒ ႏွစ္ ခု ကိုေတာ့ တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ ႐ုံး က ေရးဆြဲ ဖို႔ ရွိေနပါတယ္ ။

BBC Burmese