အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားႏွစ္ဦးေရွ႕တြင္ ဝတ္လစ္စားလစ္ ကျပခဲ့သည့္ အဝတ္အစားကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/22/2014 07:45:00 AM

Vidd.me ဗီဒီယိုမွ ရယူထားေသာပံု


အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ သမားႏွစ္ဦးေရွ႕တြင္ ကခုန္စဥ္ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ အဝတ္အစားကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုိ႔ဗ္ခ်ာေနကုိ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက အလုပ္ျဖဳတ္လုိက္ သည္။
ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ား ေဝမွ်ႏုိင္သည့္ Vidd.me ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝတ္လစ္စားလစ္ ကခုန္ေနပံုကို တင္ခဲ့သည့္ အသက္(၄၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေနဒါႏုိင္ငံသား အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အတြက္ အေျခအေန မ်ား ပုိမိုဆုိးရြားေစျခင္းမွာ ယင္း ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ တစ္စံုတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိသြားၿပီး အတင္းအဖ်င္း သတင္း မ်ားကို အြန္လုိင္းမွ ေဖာ္ျပသည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ Gawker ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ ၿပီး ယင္းဝက္ဘ္ဆုိက္က ၁ မိနစ္ ၁၅ စကၠန္႔ၾကာ ဗီဒီယုိဖုိင္ ျပသ ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။

ဒို႔ဗ္ခ်ာေနမွာ ယင္းသို႔ ဝိုင္း ပတ္ကခုန္ေနစဥ္ လက္ကိုင္ဖုန္း ျဖင့္လည္း စကားေျပာေနေသး သည္။

ယင္းဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ေမြးေန႔ ဝတ္စံုႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွာ ခ်ာေန ျဖစ္္ေၾကာင္း အေမရိကန္အပယ္ ရယ္ကုမၸဏီ၏ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း တစ္ဦးကို ကိုးကား၍ အဆုိပါ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပၿပီး ၎ႏွင့္ အတူ ယင္းဗီဒီယိုဖုိင္၌ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးမွာ အပယ္ရယ္ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း  အလုပ္သမားေဟာင္းတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မ ကန္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ယခင္က အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားစြာ ၏ တုိင္ၾကားျခင္းခံထားရေသာ ခ်ာေနကို ယင္းကဲ့သို႔ ဝတ္လစ္ စားလစ္ ကခုန္ျခင္းအတြက္ အလုပ္ မွ ထုတ္ပယ္လုိက္သည္ဟု အေမ ရိကန္ အပယ္ရယ္ကုမၸဏီဘုတ္ အဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ယခင္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕က ၎ အေပၚ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေျဖ ရွင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပယ္ခ်ျခင္း ျဖင့္ ခ်ာေနဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ သည္။

ယင္းကုမၸဏီက ဘ႑ာေရး အရာရွိ ဂြၽန္လူသရယ္အား ယာယီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည္။

—Ref: Reuters

7day