တရားမွ်တျခင္းနဲ့ အမွန္တရားရဲ႔ တုိင္းျပည္ကို ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာျပည္သူမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/22/2014 07:46:00 AM


(နိဒါန္း)
ေျပာရလွ်င္ရသစာေပဟူသည္ကားေရးဟန္တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ မတည္
  ဘဲ (အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခံစားမႈ) ကို ထိ ထိမိမိေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းေပၚထပ္
သည္ဟုထင္ ၏။ ဖန္တီးအပ္ေသာဇာတ္ေကာင္သည္ လူသားျဖစ္၏။လူပုဂ္ၢိဳလ္ျဖစ္၏ သို႔ေသာ္၎င္းသည္
ပုံသဏၭာန္သစ္ကုိေဆာင္ေသာဇာတ္ ေကာင္ျဖစ္၏။
ပုံစံသစ္ျဖစ္ေသာ ဇာတ္ေကာင္ဆုိ ၍ မိုးေပၚကက်လာသည့့္မိုးက်ေရႊကိုယ္ ကဲ့သို႔လူထုအသြင္သဏၭာန္ကင္းမဲ့ေသာ  ဇာတ္ေကာင္မဟုတ္။


လူထုစြမ္းအားႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ စြမ္းအားကိုေဖာ္ျပရမည့္ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ ၏။
လူ႔ဘ၀ကို ေလ့လာသုံးသပ္သည္ဆုိ ရာမွာ လူတစ္ဦး၏ဘ၀ (သို႔မဟုတ္) မိသားစု၏ဘ၀ျဖစ္ရပ္ကိုသာေလ့လာ႐ုံ ႏွင့္ မလုံေလာက္။
တစ္ဦးခ်င္းကေနၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း  ကိုၾကည့္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကေနတစ္ ဦးခ်င္းကိုျပန္ၾကည့္ျခင္းျပဳရသည္ျဖစ္ရာ  လူ႔သမုိင္းမွာျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လ်က္ရွိ ေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးမွာထိုအတုိင္းပင္  ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိခဲ့၏။


လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အေရး အခင္းသည္လူတန္းစားတစ္ရပ္လုံး၏အေရး   ကိစၥႏွင့္ သက္ဆုိင္၏။ လူတန္းစားတစ္ ရပ္လုံး၏အေရးမွာတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေရးသည္လည္း အက်ဳံး၀င္လ်က္ရွိ၏။
ထုိ႔အတူလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေရးသည္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏အေရး ႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီးလွ်င္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ၏အေရးမွာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူ  သည္လည္းအက်ဳံး၀င္လ်က္ရွိ၏။ ထိုမွ တစ္ဆင့္တက္၍အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေသာ္
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အမ်ဳိးသားအေရး” ဟူ၍ျဖစ္လာသည္။


ကၽြန္ေတာ္၏ေမေမသည္အတၱ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပုဂၢလိက၀ါဒကို ဆန္႔က်င္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေဖေဖကား အတၱအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပုဂၢလိက၀ါဒကို ထူေထာင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ေမေမက ေျပာသည္။
“တကယ္တမ္းမွာေတာ့သားရယ္၊ တျခားလူေတြအေပၚက်ေရာက္တတ္တဲ့ အပူဟာကိုယ့္အေပၚက်ေရာက္တာမဟုတ္  ေပမယ့္ ကိုယ့္အေပၚက်ေရာက္တဲ့အပူ လိုခံစားတတ္ရမယ္သားရဲ႕ အဲဒီစိတ္၀ိညာဥ္ ကိုအေျခခံၿပီး ေမေမ၀တၱဴေရးတာပဲသား ရယ္”


“ဘာတဲ့ေမေမ။တျခားလူေတြအေပၚ က်ေရာက္တဲ့အပူဟာ ကိုယ့္အေပၚက် ေရာက္တဲ့ အပူလိုခံစားတတ္ရမယ္။ ဟုတ္လားေမေမ”
“ေအးေပါ့သားရဲ႕။ ဒါမွသာလူေတြ ဟာပိုၿပီး ညီၫြတ္ၾကမွာေပါ့။ပိုၿပီးခ်စ္ခင္ ၾကမွာေပါ့”
“ေဖေဖ့ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကေရာ အဲဒီ အတုိင္ပဲလားေမေမ”

“သား ေဖေဖနဲ႔ ေမေမနဲ႔က စိတ္၀ိၪဥ္  ခ်င္းမတူၾကဘူးကြယ့္။စိတ္၀ိၪဥ္ခ်င္းမတူတဲ့ အခါမွာ ဘ၀အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိတဲ့ဘာသာ စကားေတြလည္းမတူၾကေတာ့ဘူးေပါ့”
ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ မွာ ေမေမက စာေတြပိုေရးလာသည္။ ေမေမစာမ်ား၊ ေမေမ့စကားလုံးမ်ားသည္  သစ္ပင္တစ္ပင္က ရြက္ႏုသစ္ကေလးေတြ ထြက္လာသလိုပင္ေမေမ့ခႏ္ၶာကိုယ္ထဲမွ စီးဆင္းထြက္အန္က်သည္။
ေမေမကိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား သည္သာမန္မဆန္ဘဲလူအမ်ားဆန္လာ သည္။ တုိင္းျပည္ဆန္လာသည္။ ျပည္သူ  ဆန္လာသည္။

 ေမေမ့အေနအတုိင္မ်ား ကမူပိုမိုတစ္သီးတသန္႔ဆန္လာသည္။ ေဖေဖႏွင့္ အတူေနသည့္အခန္းတစ္ခန္း ထဲမွ ထြက္လာကာ၀ရံတာႏွင့္ နီးကပ္သည့္  အခန္းမွာ ေမေမတစ္ဦးတည္းပဲေနထိုင္ သည္။ စက္႐ုံအလုပ္စားပြဲလည္းမထုိင္ ေတာ့။

“ေမေမက ေဖေဖ့အလုပ္စားပြဲမွာ ဘာျဖစ္လို႔မထုိင္ေတာ့တာလဲ”
“ဒီအလုပ္႐ုံမွာ ေမေမက ဆုံးျဖတ္  ခ်က္မွ မခ်ႏုိင္တာပဲသားရယ္။ေနာက္ၿပီး  သားေဖေဖရဲ႕ အျပဳအမူမ်ဳိးကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေမေမ့ဘ၀လမ္းကိုမေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္ဘူး။  ေမေမ့ကိုယ္ပိုင္အျပဳအမူနဲ႔ပဲေမေမလႈပ္ရွား ခ်င္တယ္။

မိုးေတြရြာေနခ်ိန္မွာ စက္႐ုံထဲက အလုပ္သမေလးတစ္ဦးထီးမပါဘဲသူ႔အလုပ္  သမားတန္းလ်ားကို ထမင္းစားျပန္သြား  တာျမင္ရေတာ့ ေမေမက အဲဒီမိန္းကေလး  ကိုထီးအနီကေလးတစ္လက္၀ယ္ေပးဖူး တယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုသားေဖေဖက မႀကိဳက္ ခ်င္ဘူး။ ေမေမကအလုပ္သမားတန္းလ်ား  မွာ ဘယ္သူေတြဆန္မရွိဘူးလဲသြား ၾကည့္တတ္တယ္။

သူတို႔မွာ ဆန္မရွိတာ ေတြ႕ရင္ ေမေမတို႔မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက ဆန္ကိုယူေပးလိုက္တယ္။ ေက်ာင္းဖြင့္ ခ်ိန္မွာဆုိရင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ သား သမီးေတြအတြက္ေမေမကေက်ာင္းစာအုပ္ ေတြ စိုက္၀ယ္ေပးလိုက္တယ္။

သားရဲ႕ ေဖေဖက ေမေမ့ကိုေျပာတယ္။ လူေတြ ကို ဒါေလာက္လိုက္ေလ်ာေနဖို႔မလိုဘူး တဲ့။
ေမေမသည္းမခံႏုိင္တဲ့ေန႔တစ္ေန႔က ေတာ့ ေမေမတို႔ရဲ “တန္ေပး”သမားတစ္ဦး  ဆီက ေငြေတြရစရာရွိတာမ်ားလာလို႔ဆုိ ၿပီးသားရဲ႕ေဖေဖက သူတို႔စက္ရက္ကန္း စင္ကိုသြားျပဳတ္ၿပီးသိမ္းဆည္းယူငင္လိုက္ တဲ့ေန႔ပဲ။

အဲဒီေန႔ကတည္းက ေမေမဟာ သား ေဖေဖရဲ႕ အလုပ္စားပြဲမွာမထိုိင္ခဲ့ တာပဲ” သည္ကိစၥမွာ ေဖေဖမွန္သလား။ ေမေမမွန္သလား။ စက္႐ုံထဲက စက္ရက္ ကန္းခတ္သံေတြမွာ ပိုမိုဆူညံျမည္းဟည္း  ပဲ့တင္ထပ္ေန၏။
(နိဂုံး)
ကၽြန္ေတာ္ေမေမ့အခန္းထဲကေန အျပင္သို႔ျပန္ထြက္လာေသာအခါမိုးအေငြ႕  အသက္ေတြပါေသာေလႏွင့္ထိေတြ႕လိုက္ ရ၏။ မၾကာမီမွာပင္ မိုးရြာကာ၊ မိုးစက္ ေတြသယ္ေဆာင္လာသည့္ေလသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ပိတ္ထားေသာ ျပတင္းေပါက္  ကိုတုိးေ၀ွ႕ေပေတာ့မည္။ ေမေမ အခန္း ထဲမွာ ၀တ္ၳဳေရးေနၿပီလား။

ကၽြန္ေတာ္က ေတာ့ ဂစ္တာတစ္လုံးကိုတီးခတ္ရင္း၊ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကိုေအာ္ဟစ္သီဆိုရင္း ကၽြန္ေတာ့္စိတ္၀ိညာဥ္ကို ဟိုးမိုးေကာင္ ကင္ထက္ဆီသို႔လႊင့္ေျမာက္ပစ္တင္လိုက္  ပါၿပီ။
တရားမွ်တျခင္းနဲ႔ အမွန္တရားရဲ႕ တုိင္းျပည္ကို ဆာေလာင္မြတ္သိပ္တာ ဘယ္သူေတြလဲ။

       စည္သူျမသန္း
Hot News Journal