၈ေပစေလာင္းမွ ကမ႓ာ႔ဖလား အခမဲ့ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ လုိင္း (channel) အခ်က္အလက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/22/2014 08:42:00 PM

သတင္းဖတ္သူ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ ေပးပုိ႔လာတာပါ။ ၈ေပ စေလာင္းကေန ကမ႓ာ႔ဖလား ေဘာ္လုံးပြဲေတြကုိ အခမဲ့ တုိက္ရုိက္ ၾကည့္ႏုိင္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေပးပုိ႔လာတာပါ။ အင္တာနက္ကေန တုိက္ရုိက္ ၾကည့္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ကေတာ့

ကမ႓ာ့ဖလား ၂၀၁၄ အင္တာနက္မွ တုိက္ရုိက္ ၾကည့္ႏုိင္ၿပီ

ကုိႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အင္တာနက္လုိင္း ေႏွးလို႔ စေလာင္းက ၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ၈ေပ စေလာင္းအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေတြကုိ မွတ္သြားၿပီး ျပန္ရုိက္ထည့္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ စမ္းၾကည့္ပါဦး။ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့

World Cup Live Satellite TV
Satellite = INSAT 3A/4B 93.5 E {India DD sport line}
Code = 4141 V 5150
Ariana national {atn tv}

can watch 8 feets satellite receiver

ကမ႓ာ႔ဖလားၾကည့္ခ်င္သူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္လည္း Share လိုက္ပါဦး။
Ygn News မွ တင္ဆက္သည္။