ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ လမ္းေဘးစာသင္၀ိုင္း (ရုပ္သံ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/22/2014 10:26:00 AM


အတန္းပညာ ဆက္လက္မသင္ၾကားႏုိင္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးရဲ႕ စႀကၤန္နံပါတ္ (၃) မွာ သူတို႔ေရာက္ေနပါတယ္။

လမ္းေဘးစာသင္၀ိုင္း (ရန္ကုန္) ပရဟိတအဖြဲ႕ကေန စာသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္သင္ၾကားသူ ကေလးငယ္ ၆၀ ရိွတဲ့အနက္ ကလး ၆ ဦးကသာ အစိုးရေက်ာင္းကုိ တက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာသင္၀ိုင္းေတြကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလမွာ စတင္သင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။Mizzima Burmese