ခ်စ္ၾကစမ္းပါဗ်ာ . . . .ေက်ာ္သူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/22/2014 08:48:00 PMခ်စ္ၾကစမ္းပါဗ်ာ . . . .

ကမ႓ာေျမျပင္ႀကီး႐ွိ ကမ႓ာ့လူသားမ်ား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ၊ ပညာ႐ွိ / ပညာမဲ့ … စသည့္ အလႊာေပါင္းစံု လူသားမ်ား ခ်စ္ခင္ေစခ်င္သည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္မ်ား ေမြးဖြားေစခ်င္သည္။ ၾကင္နာစိတ္၊ ေဖးမစိတ္တို႔ ေမြးဖြားေစသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အျပင္းျပဆံုးေသာ ဆႏၵတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခ်စ္ႏိုင္ဖို႔ … မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ၾကဖို႔၊ တန္ဖိုးထားဖို႔၊ ေလးစားဖို႔က အေရးႀကီး ဆံုးျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္ႏိုင္မွ အမ်ားကိုလည္း ခ်စ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားကိုခ်စ္ႏိုင္မွ တိုင္းျပည္ ကိုလည္း ခ်စ္ရာေရာက္မည္။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကမ႓ာႀကီးဟာ လူေတြအတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေျမဆီၾသဇာခမ္းေျခာက္မႈ၊ သားငွက္တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႐ွားပါးေပ်ာက္ကြယ္ လာမႈ၊ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈေတြႏွင့္ သဘာဝတရားကို ညႇဥ္းပန္းအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားစတာေတြနဲ႔ ျပည့္ ႏွက္လို႔ လာေနပါၿပီ။


ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ “ကိုယ့္အမိႈက္ … ကိုယ္႐ွင္း” ဆိုၿပီး အသင္း႐ံုးခ်ဳပ္ တည္ေနရာသည္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၂ ရပ္ကြက္ျဖစ္ပါသည္။ ၄၂ ရပ္ကြက္သည္ အပိုင္း (၇) ပိုင္း၊ လမ္းေပါင္း (၅၈) လမ္း႐ွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔႐ံုးမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေန မိဘျပည္သူ အေပါင္းတို႔အား ၆.၅.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အမိႈက္ကင္းစင္ဇံု” ျဖစ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို၊ ၁၅.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၂ ရပ္ကြက္႐ွိ “ပုဗၺဝိေဒဟဓမၼာ႐ံု” တြင္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ဆရာမ ဂ်ဴး၊ ဆရာ ထင္လင္းဦးတို႔ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ၃.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၂ ရပ္ကြက္ (တိုးခ်ဲ႕)႐ွိ “စိတၱသုခ အ႐ုဏ္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း” ေနရာ၌လည္း ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဆရာ ထင္လင္းဦးတုိ႔မွ ထပ္မံေဟာ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ၇.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ ၄၂ ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ မိဘျပည္ သူတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္၍ လက္ကမ္းစာ႐ြက္မ်ားေဝငွၿပီး အမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၈.၆.၂ဝ၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ ၄၂ ရပ္ ကြက္၊ တိုးခ်ဲ႕အပါအဝင္ ေဇာ္ဂ်ီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၅.၆.၂ဝ၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ ၄၂ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္႐ွိ ေအးသာယာ (၁) (၂) လမ္း႐ွိ အမိႈက္မ်ားအား ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိ “မာဃ လုလင္” နာေရးကူညီမႈအဖြဲ႔၊ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားတို႔ႏွင့္လက္တြဲ၍ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္၊ အသင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားပါ လာေရာက္ပူးေပါင္း၍ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အမိႈက္မ်ားအား လိုက္လံေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းၾကသည့္အျပင္ စည္းကမ္းတက် အ မိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို ရပ္ကြက္မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေနရာတက် စီစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း အမိႈက္ေကာက္ျခင္းတုိ႔အား သတ္မွတ္ထား႐ွိသလို အပါတ္စဥ္ အဂၤါေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔၏ အမိႈက္ပံုးမ်ားထဲမွ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ထား႐ွိသည့္ အမိႈက္မ်ားတုိ႔အား သိမ္းဆည္း၍ စြန္႔ပစ္ရန္လို အပ္သည့္ အမိႈက္မ်ားတို႔အား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေစခဲ့ၿပီး ျပန္လည္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ သည့္ အမိႈက္မ်ားတို႔အား စနစ္တက် ခြဲျခမ္းထုတ္ပိုး၍ မိမိတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး လာေရာက္သယ္ယူ ၾကသူမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလို ကၽြန္ေတာ္ လူမႈေရးေဟာေျပာ ပြဲ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ မႏၲေလးဘက္သို႔ ေရာက္႐ွိေနခ်ိန္တြင္လည္း ဦးပိန္တံတား ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ ေလွ်ာက္ႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္ေတာ္ဝန္းက်င္႐ွိ အမိႈက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လုိက္ပါလာၾကသည့္ အသင္း သား/သူမ်ားတို႔သည္ မႏၲေလးမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူူ လိုက္လံေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းခဲ့ၾက သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အသင္းမွ လာေရာက္ အမိႈက္ေကာက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္းအေမွာင္တစ္ေနရာမွ ပုန္းေအာင္း၍ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနျခင္း၊ မဆိုင္ သလိုေနၾကျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ရမည္ကို ႐ွက္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါၿပီး အမႈိက္ေကာက္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသလို အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္လည္း ေဆာ့ကစားေနၾကၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္သလို ေနထိုင္ၾက သည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထုိအခါ မိမိတို႔အသင္းသို႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္ ေလ့လာၾကေသာ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံ႐ွိ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ လိုက္ပါၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ အမိႈက္မ်ားကို လိုက္လံေကာက္ယူ လုပ္အားေပးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ွက္စိတ္ျဖစ္ေနေသာသူမ်ား၊ မဝ့ံမရဲျဖစ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္သလို ျဖစ္ေနသူမ်ားအျပင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမိႈက္ေကာက္ရန္ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနသူမ်ားတို႔အား အတြင္းေရး မွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ “ကိုရီးယားကား ႀကိဳက္ၾကသလား။” ဟု ေမးလိုက္ေသာအခါ “ဟာ .. ႀကိဳက္တာေပါ့။” ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုၾကသည္။ ဆက္လက္၍ “ေအး .. ကိုရီးယားႏိုင္ငံလို ကမ႓ာ ေပၚမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး သန္႔႐ွင္းသာယာလွပတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံက မိန္းကေလးေတြက ေတာင္ အမိႈက္လာၿပီး ေကာက္ေနၾကၿပီ၊ ကေလးတို႔ကလည္း ဒီအတိုင္းဘဲ ၾကည့္ေနေတာ့မွာလား။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာအခါ ထို လူငယ္/႐ြယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားပါ မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တတ္ၾကြစြာ ေကာက္ယူသည္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ လမ္းအခ်ိဳ႕ မိသားစု မ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွလည္း ဆီထမင္း၊ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ သာကူ၊ မုန္႔လုံးႀကီး၊ ေကာ္ဖီ စသည့္ အာဟာရဒါနအျဖစ္ လုပ္အားေပးသူမ်ားတို႔အား ေကၽြးေမြးဒါနျပဳခဲ့သည္။ EMERALO LION ကုမၸဏီမွလည္း REAKTOR Energy Drink မ်ားအား လာေရာက္တိုက္ေကၽြးၿပီး ဝိုင္းဝန္းကူညီ လုပ္ အားေပးခဲ့သည္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚဆိုလိုက္မိသည္။

ထို႔အျပင္ လမ္းတစ္ခုအတြင္း အမိႈက္မ်ားေကာက္ယူၾကစဥ္ ေနအိမ္ၿခံဝန္းထဲ႐ွိ အမိႈက္မ်ားကိုပါ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္အတြင္းသို႔ မထင္မွတ္ဘဲ ၾကည့္႐ႈမိေသာအခါ အိမ္တြင္း ၌ ႐ႈပ္ပြေနေသာ အမိႈက္မ်ား၊ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ေတြ႔႐ွိခဲ့ရ၍ အိမ္႐ွိကေလးငယ္မ်ားအား “သားတုိ႔ သမီးတုိ႔ ညအိပ္တဲ့အခါ ဒီလိုအမိႈက္ေတြ အိမ္ထဲမွာ႐ွိေနရင္ ၾကြက္ေတြလာမွာေပါ့” ဟု ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္း ျမင့္ေအာင္မွ ေျပာၾကားလိုက္ေသာအခါ ကေလးငယ္မ်ားမွ “ဟုတ္တာေပါ့။ သားတို႔ သမီးတုိ႔က ၾကြက္ေတြ နဲ႔အတူ ညအိပ္ရတာ” ဟု ႐ိုးသားစြာ ျပန္လည္ေျပာဆုိၾကသည္။ ထိုအခါ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ “ေနၾကထိုင္ၾက စားၾကရင္ သားတို႔ သမီးတို႔ ေရာဂါေတြထူေျပာလာမယ္။ က်န္းမာေရးေတြ ထိခိုက္လာ မယ္။ စာသင္လည္းပ်က္မယ္။ အခုလို ေဆာ့ကစားႏိုင္ေတာ့မွ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအမိႈက္ေတြကို ႐ွင္းပစ္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာအခါ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ အိမ္႐ွင္မိသားစုမ်ားကပါ ဝင္ ေရာက္​ ႐ွင္းလင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရျပန္သည္။

သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူႀကီးမ်ားသည္ ေမွာင္ရိပ္မွ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ၾကည့္႐ႈေနျခင္း “ဒီအမိႈက္ ေကာက္တဲ့ အလုပ္ဟာ ငါတို႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။ ငါတို႔အလုပ္ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဆိုၾကေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ျဖင့္ ဖာသိဖာသာ ေနထိုင္ေနျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

“ကေလး ကေလး အထင္မေသးနဲ႔။
ကေလးေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္းမွာ။
လူႀကီးေကာင္းမွ အားလံုးေကာင္းမွာ။”

ဟူေသာ စကားအတိုင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ အတြင္းသေႏၶတည္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လူႀကီး မ်ားတုိ႔မွ စံျပအျဖစ္ ေ႐ွ႕ေဆာင္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ မိမိတုိ႔ ရပ္႐ြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေစတနာျဖင့္ လာေရာက္သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ ျခင္ေဆး ဖ်န္းေပးျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားလက္ကိုင္ထားသည့္ ပရဟိတသမားမ်ား၊ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။ အမ်ားအက်ိဳး အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ဖို႔လိုသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္မွ မိသားစုကိုခ်စ္မည္။ မိသားစုကိုခ်စ္မွ ရပ္ကြက္ကိုခ်စ္မည္။ ရပ္ကြက္ကို ခ်စ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ကိုခ်စ္မည္။ ၿမိဳ႕နယ္ကိုခ်စ္မွ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္မည္။ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္မွ ကမ႓ာအလယ္ ဝင့္ၾကြားႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေတာ့သည္။ “ခ်စ္သည္” ဟုဆိုရာ၌ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔သီလတို႔အား ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္ၾကစမ္းပါဗ်ာ” ဟု ကၽြန္ေတာ္ လႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါေတာ့သည္။
ေက်ာ္သူ