အိမ္ေျမ၊ ဂုိေဒါင္၊ ဆုိင္ခန္းငွားရမ္းမႈ အခြန္ႏွစ္ ထပ္မျဖစ္ေစရန္ သက္သာခြင့္ေပးထားဟုဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/22/2014 07:56:00 AMရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ယူနီဆက္က ရန္ကုန္ ႐ုံးခ်ဳပ္အတြက္ တစ္လက်ပ္သိန္းရွစ္ရာ၀န္းက်င္တန္ ၿခံေျမငွားရမ္း မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေဆာက္ အအုံ ငွားရမ္းမႈအေပၚ  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အခြန္စနစ္တက် ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလာသည္။

အိမ္ေျမ၊ ဂိုေဒါင္၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား အပါအ၀င္ အေဆာက္အအုံမ်ား ငွားရမ္းမႈအခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားစုိရိမ္ေနေသာ အခြန္ႏွစ္ထပ္မျဖစ္ေစရန္သက္သာခြင့္မ်ားစြာ ေပးထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီအခြန္က ၁၉၇၄ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဥပေဒမွာက တည္းက ပါၿပီိးသားပါ။ အခုဥပေဒ သစ္ၾကမွ ေကာက္တာမဟုတ္ပါ ဘူး’’ဟုအဆုိပါဌာနမွဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အေဆာက္အအုံမ်ား ငွား ရမ္းမႈအခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ေျဖ ေလွ်ာ့မႈမ်ားအေနျဖင့္ စည္ပင္ခြန္၊ ပြဲစားခ၊ေရခြန္၊ မီးခြန္၊ အိမ္မြမ္းမံ စရိတ္စသည္တုိ႔ကို သက္သာခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္အေျခ ခံသက္သာခြင့္ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း လည္း အိမ္ငွားခမွရေသာ၀င္ေငြ တြင္အက်ဳံး၀င္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တစ္ဦးခ်င္းထမ္း ေဆာင္ရသည့္ ၀င္ေငြခြန္မွာကဲ့သုိ႔ ပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္မီွခုိျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ သားသမီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သုံးသိန္းသက္သာခြင့္မ်ားပါ၀င္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ ငန္းအတြက္ငွားရမ္းမႈမ်ဳိးမွာသက္ သာခြင့္မ်ားမရွိဘဲ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းခ  အခြန္မွာ ၀င္ေငြခြန္အမ်ဳိးအစား တြင္ပါ၀င္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္က်ပ္ သိန္း ၂၀အထက္ ၀င္ေငြရွိလွ်င္ အခြန္ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းထမ္းေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္သက္သာ ခြင့္မ်ားစြာကုိလည္း ငွားရမ္းသူက ခံစားခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ျပည္ တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ စုံစမ္းသိရ သည္။

အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းမႈ အခြန္မ်ားမွာ ၀င္ေငြခြန္၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ဖယ္ရွားၿပီး တစ္ႏွစ္အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းမႈမွ  ၀င္ေငြ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ အထက္မွ သိန္းငါးဆယ္ၾကားကို အခြန္ ၅ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သိန္းငါးဆယ္မွ သိန္းတစ္ရာၾကားကို အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ရာမွ ႏွစ္ရာၾကားကို အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာမွ သုံးရာၾကား ကို အခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးရာႏွင့္ အထက္ကို အခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

‘‘အိမ္လခေစ်းႀကီး၊ အေထြ ေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းက မက်နဲ႔ ျပည္ သူေတြ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္မွာစုိးရ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္အသင္းဒုတိယဥကၠ႒ဦးသန္းဦးက ေျပာ သည္။

အေဆာက္အအုံမ်ား ငွား ရမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္စနစ္ မွာ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ္ လည္း အိမ္ေျမအေဆာက္အအုံ မ်ား ငွားရမ္းမႈတြင္ စည္ပင္သာ ယာမွေကာက္ခံေသာ အခြန္ကို သာ ျပည္သူမ်ားက ေပးေဆာင္ေန ခဲ့ၾကသည္။

စည္ပင္သာယာ အခြန္မွာ ပုံေသ သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိဘဲ က်ပ္သုံးသိန္းတန္ တိုက္ခန္းတစ္ ခန္းကို ငွားရမ္းပါက တစ္ႏွစ္စာအ တြက္ က်ပ္ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္း ခြဲၾကားေပးေဆာင္ရေၾကာင္းအိမ္ ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီလုပ္ ကိုင္ေနသူ အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

အိမ္၊ ဆုိင္၊ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္၊ စက္ ႐ုံအေဆာက္အအုံမ်ား ငွားရမ္း ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို တည္ဆဲအခြန္ ဥပေဒအရ အခြန္ စည္းၾကပ္ရန္ ထည့္သြင္း ေသာ၀င္ေငြ အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိသူမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမျပတ္ေပးပို႔ရန္ ေၾကညာစာမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

7day daily