အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာအရြယ္ေကာင္းမ်ား ေသဆံုးမႈ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/01/2014 04:45:00 PM


အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁၀ ဦးေသဆံုးမႈတြင္ တစ္ဦးမွာ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန (CDC)၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။


၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ၾကား ေသဆံုးသူ ၈၈,၀၀၀ ခန္႔မွာ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း CDC ကေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေသဆံုးသူ ၈၈,၀၀၀ မွာ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္ ၃၀ ႏွစ္တြင္ ေသဆံုးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အရက္ႏွင့္  ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေသဆံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စုစုေပါင္း သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၂ ဒသမ ၅၆ သန္းဆံုး႐ႈံးမႈရွိေၾကာင္း ယင္း ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။ လူတစ္ဦးစီဆိုပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးရက္ခန္႔ သက္တမ္းေလ်ာ့က်မႈရွိသည္။

အရက္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာေသဆံုးမႈအမ်ားစုမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏွင့္ အသည္းေရာဂါတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ သရက္ရြက္ေရာဂါ၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာေရာဂါ၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ လဲက်ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ေရနစ္ေသဆံုးျခင္း စေသာ ျပင္းထန္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

၎ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု CDC ကေျပာၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ အဓိကထိခိုက္မႈတစ္ ခုျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရြယ္ေကာင္းမ်ားေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ၂၂၄ ဘီလီယံထိခိုက္သည္ ဟုလည္း CDC က ေျပာသည္။

အသက္(၂၀)မွ (၆၄)ႏွစ္ၾကားရွိသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအရက္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသဆံုးမႈမွာ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ၾကားအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အရက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးေဒသမ်ားမွာ အေမရိကန္အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီးနယူးမကၠဆီကို ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ေသဆံုးမႈ၏ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလက္စကာ၊ ကိုလိုရာ ဒို၊ ဝိုင္ယိုမင္၊ အရီဇိုးနား၊ မြန္တာနာ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နီဗားဒါးေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ အီဒါဟိုျပည္နယ္တို႔သည္လည္း အရက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အမ်ားဆံုးျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္။

—Ref: Internet
7day daily