ေရာက္တတ္ရာရာ အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/23/2013 08:52:00 AM

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးေရာက္ရာ ေလွ်ာက္ေရးထားတယ့္ အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းေလးေတြပါ ။

(1) အခ်ိန္တန္ေတာ့ ဆိုတာကို In due course လို႔ သုံးပါတယ္ ။ ဒါနဲ႔ပါတ္သတ္လို႔ စကားပုံ တစ္ခုရွိပါတယ္ ။
" At first a habit is like a cobweb . In due course it becomes a chain of steel "

(2) ျဖစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ ( ျဖစ္ဖို႔ခဲယဥ္းတယ္ ဆိုတယ့္ သေဘာပါတယ္) ဆိုတာကို If ever လို႔သုံးပါတယ္ ။
If ever , I am late
ငါေနာက္မ်ားေနာက္က်ခဲ့ရင္ ( ေနာက္က်ဖို႔ ခဲယဥ္းတယ့္ သေဘာပါတယ္ )

(3) လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ နက္နက္နဲနဲဆိုတာကိုေတာ့ from the bottom of one's heart လို႔သုံးပါတယ္ ။
I have a huge crush on her from the bottom of my heart .
*ဒီေနရာမွာ have a crush on ဆိုတာ အီဒီယမ္ပါ a strong feeling of love လို႔ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္ ။

(4) ဒီေန႔က စျပီးေတာ့ ဆိုတာကို from now on လို႔သုံးပါတယ္ ။
Never darken my door again from now on !!!
*ဒီေနရာမွာ darken one's door ဆိုတာ အိမ္ရိပ္နင္းတယ္ ဆိုတယ့္ အီဒီယမ္ပါ ။

(5) ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဆိုတာကို at all costs လို႔ သုံးပါတယ္ ။ ဒီစကားလုံးပါတယ့္ ဆိုရုိးစကားတစ္ခုရွိပါတယ္ ။
Marry at all costs .If you get a good wife , you will become a happy man . If you get a bad
wife , you will become a philosopher .
*ဘာသာျပန္ျပေနစရာ မလိုဘူးထင္ပါတယ္ေနာ္

............အခ်ိန္ရခဲ့ရင္ ဆက္ပါဦးမယ္
မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ