မုန္လာဥနီက အမ်ဳိးသားမ်ား၏ မ်ဳိးေအာင္ႏႈန္း ေကာင္းေစႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/23/2013 09:31:00 AM

မုန္လာဥနီဟာ သုတ္ပိုးေတြ မမ်ိဳးဥဆီေရာက္ေအာင္ ကူးခတ္သြားလာ လႈပ္ရွားမႈအေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္ျမန္မာ