အသက္အရြယ္အလိုက္ အာဟာရ အေျခအေန ေလ့လာျခင္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/23/2013 07:02:00 PM


အေျခခံပညာ မူလတန္းအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဗီတာမင္ေဆးျပားမ်ား တိုက္ေကြၽးေနစဥ္
အသက္အုပ္စုအလိုက္ အာဟာရ အေျခအေန ေလ့လာျခင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျမင့္မားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဦးစားေပး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသား အာဟာရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏႇင့္ သုေတသန ဌာနမႇ သိရသည္။
အာဟာရ အေျခအေနႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစာစားသံုးမႈ မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေလ့လာ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရႇိတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရႇိ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ ကန္ပက္လက္ႏႇင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ေခ်ာက္ႏႇင့္ ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အာဟာရ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရႇိသည္။
ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသား အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏႇင့္ သုေတသနဌာနမႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရႇိ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရႇိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏႇင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရႇိ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ငါးႏႇစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အစားအစာႏႇင့္ အာဟာရ အေျခအေနကို ကြင္းဆင္းေလ့လာ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရႇားမႈ (Scaling Up Nutrition, SUN) ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ယခုႏႇစ္ ေမလအတြင္းက ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏႇင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အာဟာရ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ လႈပ္ရႇားေဆာင္ရြက္မႈႏႇင့္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လႈပ္ရႇားမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အသိပညာေပး စည္း႐ံုးမႈ၊ အရင္းအျမစ္ စုေဆာင္းမႈႏႇင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အေနျဖင့္ အၾကံျပဳခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကို ခ်မႇတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ကမၻာ့အာဟာရ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း လႈပ္ရႇားမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ ပါ၀င္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အာဟာရ အေျခအေန၊ လက္ရႇိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏႇင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ကနဦးစစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ အာဟာရ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း လႈပ္ရႇားမႈႏႇင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရႇိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအစာႏႇင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ အသက္ ငါးႏႇစ္ေအာက္ကေလး စုစုေပါင္း၏ ၃၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (ကေလးသူငယ္ ၂ ဒသမ ၅ သန္း) မႇာ ကာလၾကာရႇည္ ခံစားရသည့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္မႇ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမႇာ ျပင္းထန္အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးေနရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (ယူနီဆက္) မႇ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။