အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ပထမဦးဆံုး အစည္းအေဝးတြင္ သတင္းရယူမည့္ မီဒီယာသမားမ်ား အဆင္ေျပေစေရး စီစဥ္ထားရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/26/2013 09:15:00 PM


ျမန္မာႏုိင္ငံက အာဆီယံဥကၠ႒တာဝန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထမဦးဆုံး က်င္းပမည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး ASEAN Foreign Minister’s Meeting Retreat, AMM (Retreat) ကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပရာတြင္ သတင္းရယူၾကမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း (Foreign Correspondents’ Club) အေနျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ ဦးရဲႏုိင္(အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ) ဝ၆၇-၃၆၁၃၇၊ ဝ၆၇-၄၁၂၁၁၉၊ ဝ၉-၈၃ဝ၆၃၅၈ သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ဦးလႈိင္ျမင့္ (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး) ဝ၆၇-၄၁၂၁၂၆၊ ဝ၉-၄၉၂ဝ၅ဝဝ၄ [email protected] သုိ႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္၍ အမည္စာရင္း ေပးပို႔ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ သတင္းေထာက္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ နီးစပ္ရာ သံ႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ သတင္းေထာက္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံအား ASEAN Webportal ျဖစ္ေသာ www.asean2014,gov.mmevents ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ asean 2014 summit, more detail, ASEAN Foreign Minister’s Meeting Retreat, AMM (Retreat) တြင္ ဗီဇာပုံစံကုိ download ရယူႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ သတင္းေထာက္ကတ္ ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလုိပါက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ ဦးလိႈင္ျမင့္ (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး) ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

khit lu nge