ပုသိမ္မွာလုပ္ခ့ဲတ့ဲ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/26/2013 08:55:00 AMလူငယ္မ်ား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းဆုိင္ရာ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳစြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းဆင္းပဲြကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာ (၉) ရက္ေန႔က  ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္း၊  သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ျခင္း   စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ယခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳသင္တန္းတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခခံအသိပညာ၊ အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ရာ အေျခခံ အသိပညာ၊ လူမႈက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ အေျခခံအသိပညာ၊
လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ေနစိတ္ထားဆိုင္ရာ အေျခခံ အသိပညာစသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္ေပါင္း (၁၂) ခုအား သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၉ အထိ ႏွစ္ပတ္ၾကာခ့ဲေသာ သင္တန္းကုိ  သင္တန္းသား (၁၃၉) ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚယမင္းသူအားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ “အဓိက ကေတာ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအတြက္ လမ္းစေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္ဖုိ႔၊  ပညာအရည္အခ်င္းရွိေသာ္လည္း တုိးတက္ေရးအတြက္ လမ္းစေပ်ာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔  ဒီသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
သင္တန္းသားတဦးကလည္း “က်ေနာ္ ဒီသင္တန္းကုိ တက္ရတာ ေပ်ာ္တယ္၊ အရင္ကထက္ ပိုၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ပိုရွိလာတယ္”  ဟုလည္း ေျပာၾကားပါသည္။

သင္တန္းကုိ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ေနၾကယ္ဦးကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုပရဟိတလုပ္ငန္းက တာ၀န္ယူဖြင့္လွစ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းဆင္းပဲြ  အခမ္းအနားသုိ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမွဴးျပဳေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူႀကီးမ်ား ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနၾကယ္ဦး၊  ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္လြင္ဦး၊ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)
ဧရာဝတီ သတင္း