သဲေသာင္ျပင္ေပၚရွိ လိပ္ဥမ်ား (သို႕) ေမတၱာဓာတ္ အားၾကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 11:00:00 AM


မ၊ သတၱဝါတို႕၏ ေမတၱာတရား အားၾကီးတတ္ပုံကို လိပ္မတို႕၏ သဘာဝျဖင့္လည္း သိႏိုင္ေပသည္။ လိပ္တို႕၏ သဘာဝမွာ ေရထဲတြင္အေနမ်ား၏။ သို႕ေသာ္ ဥ ဥေသာအခါတြင္မူ ေရတြင္ဥေလ့ မရွိေပ။

ကမ္းစပ္သဲေသာင္ျပင္ေပၚသို႕တက္၍ သဲေသာင္မ်ားကိုယက္ျပီး ဥေလ့ရွိ၏။ ဥျပီးေသာအခါ သဲမ်ားျဖင့္ ျပန္၍ဖုံးအုပ္၏။ ေျမႊစေသာ ဥစား သတၱဝါတို႕၏ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ ဖုံးျခင္းျဖစ္၏။ လိပ္မတို႕သည္ ဥျပီးေသာအခါ ေရထဲသို႕ ျပန္၍ဆင္း၏။ ယင္းဥတို႕ကို ဝပ္ျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ ထူးဆန္းသည္မွာ လိပ္မ၏ ေမတၱာေၾကာင့္ ယင္းဥတို႕ ေပါက္ဖြားလာၾကရ၏။ ဥ- ဥေသာ မိခင္လိပ္မၾကီး ေသဆုံးသြားလွ်င္မူ သဲေသာင္ျပင္မွ လိပ္ဥတို႕သည္လည္း လိပ္ေကာင္ေပါက္ကေလးမ်ား အျဖစ္သို႕ ေရာက္မလာေတာ့ဘဲ ပုပ္သိုးပ်က္စီးသြားသည္ဟူ၏။
မိခင္လိပ္မၾကီး၏ အေဝး၌ရွိေသာ လိပ္ဥတို႕သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိခင္လိပ္မၾကီး အသက္ရွင္ေနမွသာ မပ်က္မစီး ေပါက္ဖြားလာၾကျပီး မိခင္လိပ္မၾကီး ေသဆုံးသြားသည့္အခါတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ လိပ္ဥမ်ား ပုပ္ပ်က္သြားရသနည္း။ လိပ္ဥတို႕သည္ မိခင္လိပ္မၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ထိ ဆက္စပ္မူ ကင္းသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထို႕ေၾကာင့္ မိခင္လိပ္မၾကီး မရွိေသာ္လည္း ဥအျဖစ္မွ အေကာင္ေပါက္အျဖစ္ ေရာက္လာသင့္ေပသည္။
သို႕ေသာ္ တကယ္႕လက္ေတြ႕တြင္ ယင္းသို႕ မျဖစ္ေပ။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ မိခင္လိပ္မ၏ ေမတၱာကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သံယုတ္အ႒ကထာ၌လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရေပသည္။
လိပ္မမ်ားသည္ ဥရန္ အခ်ိန္တန္လာေသာအခါ မဟာသမုဒၵရာေရမွ တက္လာျပီး သဲေသာင္ျပင္တို႕၌ သဲေသာင္ျပင္တို႕ကို ယက္၍ ဥမ်ား ဥၾက၏။ ဥဥျပီးေသာအခါ ဥတို႕ကို သဲျဖင့္ဖုံးလႊမ္း၍ မဟာ သမုဒၵရာေရသို႕ ျပန္လည္ဆင္းသက္ၾကကုန္ei၏။ ထိုဥတို႕သည္ လိပ္မတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အစြမ္းအားျဖင့္ မပုပ္မသိုးဘဲ လိပ္ကေလးမ်ားေမြးဖြားလာၾကကုန္၏။
ဤသို႕လွ်င္ အသိဉာဏ္မရွိေသာ အဟိတ္တိရ စၦာန္မတို႕၌ပင္ ၾကီးမားေသာ ေမတၱာတရား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ေမတၱာတရားတို႕ကိုေတြ႕ရပါက အသိဉာဏ္ရွိ၍ ေကာင္းမူ၊ ဆိုးမူ စသည္တို႕ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ ႏိႈင္းခ်ိန္တတ္ေသာ ဉာဏ္ၾကီးရွင္ လူသားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႕၌ အဘယ္သို႕လွ်င္ ၾကီးမားႏူးညံ့ေသာ ေမတၱာတရာ မကိန္းေအာင္းဘဲ ရွိပါအံ့နည္း။ အဟိတ္တိရစာၦန္တို႕ထက္ သာလြန္ေသာ ေမတၱာတရားရွိရမည္သာ။ ထို႕ေၾကာင့္ မ ဗီဇျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ေမတၱာဓာတ္ အားၾကီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္လွေပသည္။

World Of Wisdom