မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ တူရကီ ဥပေဒထုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 06:02:00 PM
အစၥတန္ဘူလ္၊ မတ္ ၁

မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဖတ္တူလာဂူလန္ ဦးေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ တူရကီပါလီမန္က ဥပေဒ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဂူလန္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္ေျပး အျဖစ္ ခိုလႈံေနထိုင္ေနၿပီး တူရကီ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကံစည္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဂိုဒန္က စြပ္စြဲထားသျဖင့္ အာဒိုဂန္ႏွင့္ ဂူလန္ၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။

ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဂူလန္၏ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ သက္တမ္းရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဟစ္မတ္ (ဝန္ေဆာင္မႈ) လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အဓိက ဝင္ေငြရွာေဖြေပးရာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မတိုင္မီ အၿပီးပိတ္သိမ္း ရမည္ဟု တူရကီ ပါလီမန္က ဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

တူရကီႏိုင္ငံတြင္း ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဂူလန္ ေနာက္လိုက္မ်ား ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ကို အတိအက် မသိရွိရေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရ အလယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ တူရကီ ေက်ာင္းသား သန္းႏွင့္ခ်ီ ၿပီး ဂူလန္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေလ့ ရွိသည္။

တူရကီႏိုင္ငံမွာ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ၊ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား နိမ့္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ သန္စြမ္းမႈ မရွိသည့္ ပညာေရးစနစ္ႀကီး တစ္ရပ္လုံး ျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းမႈသည္ ယင္းအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္သည္ဟု တူရကီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဒိုဂန္က ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားအထိ ဟစ္မတ္မ်ားမွာ တူရကီ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဝင္ေရာက္မႈကို ေရွာင္ရွားခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ဂူလန္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးရာ စြက္ဖက္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တူရကီ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္းရွိ ဟစ္မတ္ လႈပ္ရွားမႈ လိုလားသူမ်ား ရာထူး ေလွ်ာ့ခံခဲ့ရျခင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မဟာမိတ္မ်ားအေပၚ ဟစ္မတ္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ဝင္ ေရွ႕ေနမ်ားက စုံစမ္း စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ မဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ဟစ္မတ္လႈပ္ရွားမႈမွာ ဆြန္နီဟာနာဖစ္ မြတ္ဆလင္ ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂူလန္၏ သင္ၾကားမႈမ်ားကို လိုက္နာသည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ပုံမုန္ ဖြဲ႕စည္းမႈ မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တြင္ ဟစ္မတ္ သြန္သင္ခ်က္ကို လိုက္နာသူေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ ရွိေနသည္။

ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကြဲခဲ့သည့္ ၁၉၉၁ ခုနစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တူရကီႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဗဟိုအာဖရိက မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဟစ္မတ္လႈပ္ရွားမႈ ဦးစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly