ထိေရာက္ေသာ အိမ္တန္ဆာဆင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 01:46:00 PMဧည့္ခန္း(living Room)

ဧည့္ခန္းသည္ သင့္အိမ္၏ ပထမဆုံး စြဲေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ သင္၏ဧည့္ခန္းသည္ သင္သည္ ဘယ္လုိပုဂိၢဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ဧည့္ခန္းတြင္ TV ထားလွ်င္ ေဘးပတ္လည္တြင္ ထုိင္ခုံမ်ားခ်ထားရမည္။ ဧည့္ခန္းတြင္ ဆုိဖာခုံထားလွ်င္ အလယ္တြင္ စားပဲြခုံတစ္ခု စီစဥ္ထားရွိရမည္။ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဆုိဖာမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္သည္။ ဧည့္ခန္းႏွင့္ လုိက္ဖက္မည့္ ဆုိဖာကုိသာ ထားရွိသင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာ္ေဇာကုိလည္း ခင္းထားသင့္သည္။

မီးဖုိေဆာင္ (The Kitchen)

“ တစ္ေယာက္လူ၏ ႏွလုံးသားဆီကုိ သူ၏၀မ္းဗုိက္မွ သြားရမည္” “The way to man’s heart is from his stomach” ဟု ဆုိရုိးစကားရွိသည္။ အိမ္၏ မီးဖုိေဆာင္ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကသာ ႀကီးစုိးၾကသည္ မ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မီးဖုိမွသည္ ေခါင္တုိင္အထိ အရာရာ အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းသင့္သည္။

ဓာတ္ပုံမ်ား( Photographs)

အိမ္၏နံရံမ်ားတြင္ ဓာတ္ပုံမ်ား ကပ္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ သင့္ႏွင့္ သင့္မိသားစု(သုိ႔) သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ားရွိခဲ့သည္ကုိ အမွတ္ရေစသည္။ ယခုအခါ ေစ်းေပါေသာ ဓာတ္ပုံအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ရာ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး စတုိင္သစ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္ျဖစ္သည္။

ပန္းမ်ား(Flowers)

ပန္းမ်ားသည္ အခန္းကုိ ေမႊးႀကိဳင္လန္းဆန္းေစၿပီး ထူးျခားေသာ အစြမ္းသတၱိကို ေပးႏုိင္သည္။ သင့္စားပြဲ(သုိ႔)ထမင္းစားခန္းတြင္ ပန္းမ်ားတင္ထားသင့္သည္။ ခံ့ထည္ေသာ ပန္းအုိးမ်ားသည္ အခန္းကုိ တင့္တယ္ေစသည္။ ပန္းအတုမ်ားထားျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရမည္။ ပန္းအုိးမ်ားကုိ ေရလဲဖုိ႔မေမ့ပါႏွင့္။

အႏုပညာလက္ရာမ်ား( Art Works)

နံရံအလွဆင္ပစၥည္း၊ ပန္းခ်ီစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီကားခ်ိတ္ဆဲြထားျခင္းသည္ အလြန္ ေကာင္းေသာ အေတြးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခန္းအေရာင္ႏွင့္ လုိက္ဖက္မည့္ မည္သည့္အရာမဆုိ ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္သည္။ သင္ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးထားေသာ အႏုပညာလက္ရာ သည္ ပုိ၍ တန္ဖုိးႀကီးၿပီး ဆဲြေဆာင္မႈရွိသည္။ သင့္ကေလး၏ လက္ရာကုိလည္း ျပသႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိမိကိုယ္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ကုိ တြန္းအားေပးသလုိျဖစ္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္(Electronics)

အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမင္ရသူအဖုိ႔ ရႊင္လန္းႏွစ္ႀကိဳက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ေရွးယခင္က လူအမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ႀကီးမားေသာ ေရဒီယိုစက္မ်ား၊ စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔အခါတြင္ အိမ္တြင္းရုပ္ရွင္ရုံကေလးမ်ား၊ ဂိမ္းစက္မ်ား၊ အျခား အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အလွဆင္ အသုံးျပဳႏုိင္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လထုတ္ Living Fashion Magazine စာအုပ္ပါ ေႏြနိဒါန္း ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးအား
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

MOI Webportal