သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံုမွ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားက လယ္တစ္ဧက ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေတာင္းဆိုမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 08:43:00 AM


Written by ေကဇူး

ရန္ကုန္၊ မဇၩိမ။ ။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္းအတြက္ လယ္ေျမ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားက လယ္တစ္ဧကလွ်င္ သိန္းသံုးရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sky Star ဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ကာလေပါက္ေစ်း၏ ထက္၀က္ခန္႔ကို ေတာင္းဆိုမည္ဟု ယင္းတို႔ကေျပာသည္။

“အခုရတာက သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးပဲျဖစ္တယ္ ေျမအတြက္မရတဲ့အတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး တစ္ဧကကို သိန္း ၃၀၀ ႏွုန္းနဲ႔ ေတာင္းဆိုမွာပါ။ မေပးရင္ ဖယ္မေပးႏိုင္ပါဘူး”ဟု ယင္းသတင္းစားရွင္းလင္းပြဲတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု နယ္ေျမအတြင္း အလြမ္းဆြတ္ရြာက လယ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမလိႈင္က ေျပာသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဟက္တာ ၂၄၀၀ အတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားအနက္ ဟက္တာ ၄၀၀အတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားက ေျပာင္းေရြ႕ကာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရယူၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်နပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။

“သူတို႔ေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးကို သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ လက္မွတ္ထိုးၿပီးယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေလ်ာ္ေၾကးေငြဟာ
တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဆက္ေတာင္းဆိုမွာပါ”ဟု ေလ်ာ္ေၾကးရယူၿပီးသူ ၆၈ဦး ကိုယ္စား ကိုေက်ာ္ဝင္းကေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းက အထူးစီးပြားေရးဇံု တာဝန္ရွိသူမ်ားထံက ေလ်ာ္ေၾကးရယူခဲ့ၿပီး လယ္တစ္ဧကလွ်င္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ႏွစ္သိန္းခြဲရရွိၿပီး ေနအိမ္မ်ားဖယ္ရွားေပးရသျဖင့္ ကာလတန္ဖိုး ေငြ၂၅သိန္
းတန္ဖိုးရွိ ေနအိမ္မ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု ယင္းတို႔က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု စီမံကိန္း နယ္ေျမတြင္ လယ္ေျမတစ္ဧကကို သိန္း ၆၅၀ခန္႔ ေပါက္ေစ်းရွိသည္ဟုလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ လယ္သမားမ်ားကဆုိသည္။

ဟက္တာ ၂၀၀၀ရွိသည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု စီမံကိန္းကို ပထမအဆင့္ ဟက္တာ ၄၀၀ စီမံကိန္းၿပီးမည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစတင္ရန္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက လ်ာထားသည္။ လက္ရွိတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇံုအတြက္ ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ရက္တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကိုလည္း စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း စုစုေပါင္းဟတ္တာ ၂၄၀၀အတြက္ လယ္ေျမဧက ၅,၉၃၀ကုိ အသံုးျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ ပ်ားကုန္းေက်းရြာ၊ သီလဝါေက်း ရြာ၊ ဖလန္းေက်းရြာ၊ တပ္ရာကုန္းေက်းရြာႏွင့္ သီတာၿမိဳင္ကရပ္ ရပ္ကြက္မွ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese