ဝိုင္နီေသာက္လွ်င္ အသက္ရွည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 09:37:00 AM


Resveratrol အမည္ရွိ ဝိုင္နီထဲ တြင္ ေတြ႕ရေသာ ျဒပ္ေပါင္း တစ္ခုက အသက္ရွည္ျခင္း ၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ အရ ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ ယခင္ကတည္းက ေတြ႕ရွိ ထားသည္က အဆိုပါ ျဒပ္ေပါင္း သည္ ကလာပ္စည္း တစ္ခု တည္းရွိေသာ တေဆးလို အပင္မ်ိဳးမွသည္ ယင္ ေကာင္မ်ား၊ ၾကြက္မ်ားအထိ သတၲဝါ မ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံုကို အသက္ရွည္ေစသည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
သုေတသီတစ္ဦး ဆက္လက္ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈအရ ပ်ားေကာင္ မ်ားတြင္ သင္ယူမႈ စြမ္းရည္၊ အသက္ ရွည္ျခင္းႏွင့္ အစာ လက္ခံျခင္းတို႔တြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ပ်ားေကာင္မ်ား အသက္ကို ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုရွည္ေစၿပီး သူတို႔ စားျဖစ္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ျဖစ္ေစတယ္လို႔ သိရပါသည္။ Resveratrol အင္တီေအာက္စီးဒင့္ တစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္တဲ့အခါ ထြက္ေပၚလာေသာ Free Radicals မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေပးတယ္ လို႔ဆိုပါသည္။
အဲဒီပစၥည္းေတြက လူ႔ရဲ႕အသက္ကို ေသေစပါသည္။ စမ္းသပ္စဥ္ ပ်ားေကာင္ မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေန ရေသာ္လည္း အသက္ရွည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အဲဒီျဒပ္ေပါင္းေကြ်းထားတဲ့ ပ်ား ေကာင္မ်ားက သၾကားဓာတ္ကိုလည္း စိတ္ဝင္စားမႈ နည္း သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

Health Digest