ျငင္းခုန္ျခင္းဟာ သင့္တုိ႕ႏွစ္ဦးဆက္ဆံေရးမွာ ဘယ္လုိအက်ိဳးျပဳပါသလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 12:47:00 PM
ထက္ဆု on 2014-03-03 10:41    
            အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပဖုိ႕အတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ျငင္းခုန္ေဒါသထြက္ျခင္းပါပဲ။

           မၾကာေသးခင္က  ဖေလာ္ရီဒါတကသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သူေတြက အခ်ိဳ႕ ပတ္သက္ ဆက္ဆံ မႈေတြဟာ ၾကာရွည္တည္ၿမဲၿပီးေတာ့ အခ်ိဳ႕က ဘာလုိ႕မတည္ၿမဲရတာလဲ ဆုိတာကို အေျဖရွာခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕ရွာေတြ႕ခဲ့တဲ့အရာကေတာ့ “အေပါင္းလကဏာေဆာင္တဲ့ စိတ္ပညာ”ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အတြဲေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားအထင္က ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အေကာင္းျမတ္စိတ္ရွိျခင္း၊ ၾကင္နာယုယျခင္းေတြဟာ ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆက္ဆံေရး အေတာ္မ်ားမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳတယ္လုိ႕ လက္ခံထားၾကပါတယ္။

           သုေတသနျပဳသူေတြရဲ႕ အဆုိအရ “တစ္ခါတစ္ရံမွာ စကားမ်ားျခင္းဟာ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေပမယ့္ ပြင့္လင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈကိုေတာ့ ရႏုိုင္ပါတယ္”တဲ့။ ဒီပြင့္လင္းမႈကေနတဆင့္ ဆက္ဆံေရးကို ၾကာရွည္တည္ၿမဲဖုိ႕ ျပန္အစပ်ိဳးလုိက္သလို ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

         ေယဘုယ်အားျဖင့္ ညွိယူရမလြယ္တဲ့ အျငင္းအခုန္ျပဳေလ့ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူတုိ႕အေဖာ္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့သေဘာသဘာ၀နဲ႕ ခြင့္လႊတ္လြယ္မႈ၊ ေမ့ေပ်ာက္ေပးႏိုင္မႈ စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ေဒါသထြက္ျခင္းဟာ မိမိမႏွစ္သက္တဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုကို အခ်က္ျပ ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ အေရးပါတဲ့က႑ကပါ၀င္ပါတယ္။ ေဒါသထြက္ျခင္းမွာ စဥ္းစားခ်ိန္နဲ႕ ျပဳမူလုိက္ဖုိ႕ေတြးေတာခ်ိန္ေတြ မရွိတဲ့အတြက္ မာယာကင္းတဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

       ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ရဲ႕ ပတ္သက္ဆက္ဆံေရးမွာ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်ရဲ႕ အက်ိဳးတရားေတြဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္လုိ႕ ေလ့လာသူေတြက ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္ထဲမွာ ေအာ္လန္ဒိုျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ စိတ္ပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းကို ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

www.seventeen.com
trend myanmar