ဂ်ပန္အစိုးရက ပညာေရးအပါအဝင္ က႑သံုးခုအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀နီးပါးေထာက္ပံ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/25/2014 03:39:00 PM


မဇၥၽိမသတင္းဌာန

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေရး စီမံခ်က္အပါအဝင္ က႑သံုးခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀နီးပါး ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္သည့္ စာခြ်န္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ဧၿပီလ ၂၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေရး စီမံခ်က္အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၄၆၈သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄သန္းေက်ာ္)၊ အာဆီယံ ျပတင္းတစ္ေပါက္ (ASEAN Single Window)စနစ္အရ အေကာက္အခြန္က႑တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္မီနည္းစနစ္ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၃၉၉၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉သန္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈးအေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း၁၅၁၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅သန္း)ေပးေရး စသည့္ စာခြ်န္လႊာ သံုးခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Mizzima Burmese