ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားကိုဖ်က္၍ အရက္၊ ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ထပ္မေပးေတာ့ဟု စည္ပင္ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/25/2014 11:54:00 AM

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိကသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္း (ယခင္- အားကစားကြင္းေဟာင္းေနရာ) ကုိ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားဖ်က္၍ အရက္ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္ အျခားစီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မေပးေတာ့ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ပန္းၿခံစုစုေပါင္း ၆၃ ခု (တစ္ၿမိဳ႕နယ္ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ခုနီးပါး)ႏွင့္ အားကစားကြင္း ၉၉ ခု (တစ္ၿမိဳ႕နယ္ပ်မ္းမွ်သံုးခု)သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ပန္းျခံႏွင့္ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအတြင္း ပုဂၢလိကသို႔ အရက္ဘီယာ၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေပးခဲ့မႈမ်ားမွာ မ်ားျပားစြာရွိခဲ့ၿပီး အဆိုးဆံုးအေနျဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္အတြင္း ေရွာ့ပင္းစင္တာ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမႈႏွင့္ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္အတြင္း ဧက ၆၀ ေက်ာ္ကို ကုမၸဏီသံုးခုသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့မႈျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ပန္းၿခံမ်ားအတြင္း အရက္ဘီယာႏွင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္ရွိ ကန္သာယာပန္းျခံ၊ ၈ မိုင္လမ္းဆံုရွိ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ ပန္းျခံမ်ားအတြင္း စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနသည့္ အေပၚ၌လည္း ပန္းၿခံအျဖစ္သာ ထားရွိၿပီး ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္၍ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္အတြင္း ဧက ၆၀ ေက်ာ္ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Natural World၊ Happy Zone၊ ေရလႊာကစားနည္း ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း လက္ထက္က လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ကန္ေတာ္မင္၊ ၿမိဳင္ေဟ၀န္၊ ျမကြၽန္းသာ၊ ကန္ေတာ္ႀကီး စသည္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာမ်ားရွိ ပန္းျခံႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအတြင္း ပုဂၢလိကသို႔ ဧရိယာမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အရက္ဘီယာဆိုင္ မ်ားစြာကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပန္းၿခံေပါင္း ၆၃ ခုရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ရန္ကင္းပန္းၿခံကဲ့သို႕ အမွန္တ ကယ္အပန္းမေျဖႏိုင္သည့္ ပန္းျခံငယ္၊ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ ပန္းျခံေလးမ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ပန္းၿခံမ်ားအျပင္ အားကစားကြင္းမ်ား အခ်ဳိ႕ကိုလည္းဖ်က္၍ အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့မႈ၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်ရန္ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းထားမႈ မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ေအာင္လမ္းသြယ္(၁)ထိပ္ရွိ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကစားႏိုင္သည္ဟူေသာ အားကစားကြင္း ေနရာကိုဖ်က္၍ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈ၊ သိမ္ျဖဴအားကစားကြင္းအား ယာဥ္ေမာင္းသင္ကြင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသံုးၿပီးေနာက္ အားကစားကြင္း မဟုတ္ေတာ့ ဟုဆိုကာ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္းအား ေလလံတင္၍ Asia Myanmar Consortium Development ကုမၸဏီသို႔ စည္ပင္ႏွင့္စီးပြား ျဖစ္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္မွာ လက္ရွိရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြ လက္ထက္၌ ျဖစ္သည္။

တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကစားကြင္း သံုးခုရွိသည္ဟု စာရင္းအရ ေပၚေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္ျခင္းမရွိ၍ အမ်ားျပည္သူ အမွန္တကယ္ အသံုးမျပဳႏိုုင္ေသာ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ဖ်က္၍အိမ္ရာ ေဆာက္လိုက္သည့္ အားကစားကြင္းမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ သံုးႏိုင္သည့္ အားကစားကြင္းမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ပန္းျခံ၊ အားကစားကြင္းမ်ား သာမကဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာတြင္ရွိေသာ ျပည္သူပိုင္ေျမ၊ ေစ်းေနရာမ်ားကိုပါ ယခင္ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ လက္ထက္က ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group