ဂႏၵီေျပာေသာ လူ႔ သူေတာ္ေကာင္းတရား ပ်က္စီးေစေသာ အႏၱရယ္ ၇ခု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/25/2014 08:56:00 PM


ဂႏၵီ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ လူတုိ႔ရဲ႕ စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္သီလကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ အႏၱရယ္ ၇ခု က ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အလုပ္မလုပ္ပဲ ခ်မ္းသာေနၾကျခင္း
၂။ အသိစိတ္ ထိမ္းခ်ဳပ္မွု မပါေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မွု
၃။ က်င့္သံုးလိုက္နာျခင္း မျပဳပဲ သင္ယူသိထားေသာ ပညာ၊ ဗဟုသုတ
၄။ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း မလိုက္နာပဲ ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရး
၅။ အတၱမခြ်တ္၊ မစြတ္လြတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဘာသာေရး
၆။ စာနာမွု မပါပဲ တီထြင္ ဖန္တီးေသာသ သိပၸံပညာ
၇။ အေျခခံ သေဘာတရား စည္းမ်က္စည္းကမ္း မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)