ခ်ိတ္ပိတ္ခံထားရေသာ ဦး၀င္းတင္အခန္း အစိုးရက ျပန္ေပးမည္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/25/2014 01:43:00 PM


 ႏုိင္ငံေရးလုပ္သျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ပိတ္သိမ္းခံခဲ့ရသည့္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၏အခန္းကုိ ၎ဆံုးပါးသြား ေသာ္လည္း က်န္ရစ္သူမိသားစုအား ျပန္လည္ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခုိင္ကေျပာသည္။

ယခင္ကဦး၀င္းတင္  ေနထိုင္ခဲ့သည့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသစ္အိမ္ရာအား အစိုးရကအသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေပးပါက ၎အတြက္ အခန္းတစ္ ခန္းေပးသြားရန္ ဌာနမွ စီစဥ္ထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘က်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစုေတြ ရိွ ရင္ ခံစားခြင့္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခန္းတစ္ခန္းေပးမွာပါ။ ႏွစ္က အရမ္းၾကာေနၿပီဆုိေတာ့ ပုိင္ဆုိင္ မႈအတြက္ ဌာနမွာ ရိွေသးတဲ့ စာ ရြက္စာတမ္းေတြျပန္ၿပီး ကူရွာေပးပါမယ္’’ဟု ဦးယုခုိင္ကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဦး၀င္းတင္မွာ အိမ္ေထာင္မျပဳသည့္အတြက္သား၊ သမီးမ်ားမရွိ၍ အနီးစပ္ဆုံး လူမ်ားကို ေပးအပ္မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္မွ အိမ္ရာအေဟာင္း ၁၃ ခုကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားရာတြင္ ယင္းအိမ္ရာ အေဟာင္းမ်ားကုိ အသစ္ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ပါက ၿပီးခဲ့ သည့္ အစိုးရလက္ထက္က ေန ထုိင္ခြင့္ပိတ္သိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံ ေရးသမားမ်ားအား  ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပးမည္ဟုအစိုးရက စီစဥ္ထားသည္။

အခန္းျပန္ေပးရန္ စီစဥ္ထား သူမ်ားထဲတြင္ ယခုလက္ရိွသက္ ရိွထင္ရွားေနထိုင္သူအမ်ားစုျဖစ္ ၿပီး ဦး၀င္းတင္မွာမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က ဆံုးပါးသြားသျဖင့္ ဌာနက ၎၏ က်န္ရစ္သူမိသားစု အား အခန္းေပးအပ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ဦး၀င္းတင္သည္ ၎ေန ထုိင္ရာ လမ္းသစ္အိမ္ရာတြင္ ေန ထုိင္စဥ္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ၌ ပါ၀င္သျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အခန္းပိတ္သိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ဦး၀င္း တင္လည္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္း က်ခံခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ၁၉၈၈ ကာလ က ျပည္သူ႔အိမ္ရာမ်ား တြင္ ေနထုိင္သည့္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာက က်န္ရိွသည့္ မိသားစုကုိ အခ်ိန္ ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ေပးကာ ဖယ္ရွားပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္အခန္းပိတ္သိမ္းခံရသူ မ်ားကေျပာသည္။

ဦး၀င္းတင္ကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ႏုိင္ငံ ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္သ ျဖင့္ အိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ ပိတ္ သိမ္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဌာနသုိ႔ လာေရာက္ဆက္သြယ္ လာပါက အခန္းတစ္ခန္းျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

7day daily