ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ စနစ္ေျပာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/25/2014 12:22:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္ထက္ ပိုမို အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္ပုံစံကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုက တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ေျပာင္းထားပါတယ္။ အရင္ကလို ဘဏ္မွာ ေဘာက္ခ်ာေတြ၊ စာ႐ြက္ေတြ မျဖည့္ရေတာ့သလို ေလွ်ာက္လြာကိုလည္း အရင္စာမ်က္ႏွာ ငါးမ်က္ႏွာေလာက္ ျဖည့္ရမယ့္အစား အခု တစ္မ်က္ႏွာပဲ ျဖည့္ရေတာ့မွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံးတြင္ အမွတ္စဥ္ပါ ေလွ်ာက္လႊာကို ဝယ္ယူ ျဖည့္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အလွည့္က် ေခၚယူမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ အလွည့္က်ပါက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ေကာင္တာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားကို စိစစ္ျခင္း၊ ဘားကုတ္ ပါရွိေသာ စလစ္ ထုတ္ယူျခင္း၊ စလစ္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ ေငြသြင္းျခင္းတို႔ကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္းကို ေနာက္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စနစ္ေျပာင္းလဲ ထားျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ထက္ ပိုမို ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆိုေၾကာင္း၊ ယခင္က တန္းစီရကာ ယခုမူ ေလွ်ာက္လႊာပါ အမွတ္စဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား နံပါတ္စဥ္အလိုက္ ေစာင့္ဆိုင္းရသျဖင့္ စုပုံေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ျပဳလုပ္သူ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။
“အခု လက္မွတ္ရဖို႔အတြက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ လုပ္လိုက္ရတယ္။ လုပ္တဲ့စနစ္ ေျပာင္းလိုက္ေတာ့ လူေတြ အုံၿပီး ပိုၾကာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ညေနဆို ဒီအတိုင္း ျပန္တန္းစီေနရတယ္” ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

ယခင္က သက္တမ္းတိုးသူမ်ား အေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္တန္းစီၿပီး ဝင္ေရာက္ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ လူမ်ား စုၿပံဳေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ေရးဦးစီးဌာန ေကာင္တာတြင္ စစ္ေဆးသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားတို႔ကို စိစစ္ရာတြင္သာ အနည္းငယ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး စနစ္သစ္ျဖစ္၍ အသစ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ သက္တမ္းတိုးသူမ်ား အေနႏွင့္ အနည္းငယ္ အခက္အခဲ ရွိေသးသျဖင့္ ယခင္ကထက္ ၾကာျမင့္သည္ဟု ထင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စာအုပ္ဖိုး ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္၊ ေဆး၊ မင္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ တစ္ေထာင္က်ပ္၊ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ၂၀၀ က်ပ္၊ ဓာတ္ပုံေၾကး ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ပစၥည္း ဝန္ေဆာင္ခတို႔ ၁၈၀၀ က်ပ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly