ျမန္မာရုိးရာ ျခင္းလုံးဂိမ္း APK Download

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/26/2013 04:44:00 PM


ျမန္မာ့႐ိုးရာ ျခင္းလံုး မိုဘိုင္းဂိမ္းကို Google Play မွ download ရယူၿပီး ကစားႏိုင္ပါၿပီ။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.totalgameplay.chinlone

Google Play မွ download လုပ္၍ မရသူမ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link မွ download ရယူၿပီး ကစားႏိုင္ပါသည္။

http://goo.gl/gzQjap
Internet Journal