အစိုးရဝန္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုရီးယားသို႔ KOICA ေစလႊတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/26/2013 12:55:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

KOICA က ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ျမန္မာအစိုးရ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ASEAN၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ား၊ ျမန္မာအႀကီးတန္း အရာရွိမ်ား ႏွစ္စဥ္ တက္္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ေစလႊတ္ တက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း KOICA က Program Officer ေဒၚအိေက်ာ့ခိုင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (KOICA) သည္ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံၿဖဳိးေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေစရန္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က စတင္၍ ၂၀၁၃ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အစိုးရဝန္ထမ္း ၁၆၀၀ နီးပါးကို သုံးႏွစ္ တက္ေရာက္ရေသာ ဘြဲ႕လြန္ ပညာသင္ဆု၊ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ တက္ေရာက္ရေသာ Fellowship Program ႏွင့္ KOICA Project ေပၚမူတည္၍ တက္ေရာက္ရေသာ သင္တန္းမ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္းသား တစ္ရာခန္႔ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း သင္တန္းသား ၂၀ ေက်ာ္ကို ေစလႊတ္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

သင္တန္းသားမ်ား ေစလႊတ္ရာတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ရာသီဥတု သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ က႑မ်ဳိးစုံျဖင့္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမတ္မဂၤလာ ဟိုတယ္၌ KOICA က Chief Resident Representative Mr. Nam Kwon Hyoung ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြတ္တို႔ တတ္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သင္တန္းသားမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Myanmar KOICA Club ၏ ဥကၠ႒က ေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၃ တြင္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ပြဲၿပီးပါက KOICA ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Myanmar KOICA Club အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား လုပ္အားေပးမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ ေရဆင္းရွိ မူလတန္းေက်ာင္းကို သြား ေရာက္၍ စာၾကည့္တိုက္တြင္ စာအုပ္စင္ သုံးစင္ႏွင့္ က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ စာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly