ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရ ကူညီမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/26/2013 04:45:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ၿဗိတိန္အစိုးရက ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္း က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေပးအပ္မည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ား ေပးေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးကို အကူအညီ ေပးျခင္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ် ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္သာမက အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ မ်ားျပားမႈသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္လည္း ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္၊ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ သင္တန္း မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္းႏွင့္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနအိမ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္း က ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီမည္ဟု ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။
The Voice Weekly