ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဆန္းမွသာ ထုတ္ျပန္ေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/25/2013 01:58:00 PM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို အဓိက ထိန္းေက်ာင္းမည့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွသာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ (MSEC) မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရး နည္းဥပေဒကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆို ထားေသာ္လည္း ယင္းနည္းဥပေဒသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးဆြဲၿပီး ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုရဦးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုတ္ျပန္မည့္ရက္ ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရး နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိၿပီး ေနာက္တြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SEC) ကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး SEC က စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအလိုက္ ပါဝင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္ကာ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ေကာင္တာေစ်းကြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္တို႔ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတို႔ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ (MSEC) ကို ဒိုင္ဝါ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္တို႔သည္ မတည္ အရင္းအႏွီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ သန္းကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းကာ တည္ေထာင္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ တိုက်ဳိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ဒိုင္ဝါ လုပ္ငန္းစုတို႔သည္ နားလည္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး အိုင္တီ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နည္းဥပေဒမ်ားကို တိုက်ဳိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ကူညီ ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒိုင္ဝါ လုပ္ငန္းစု (Daiwa Group) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာရွင္စုကဲဂိုတို (Shinsuke GOTO) က ေျပာၾကားထားသည္။
The Voice Weekly