ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ျပည္တြင္းထြက္ခြာ ခန္းမေဆာင္ကို ၿဖိဳခ်၍ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/25/2013 01:43:00 PM

ရန္ကုန္ ျပည္တြင္းဆုိုက္ေရာက္ထြက္ခြာ ေလဆိပ္၀င္းအား ေတြ႔ရစဥ္

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ထြက္ခြာခန္းမေဆာင္ကို ၿဖိဳခ်၍ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းကို၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

"ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ထြက္ခြာခန္းမေဆာင္ကို အၿပီးၿဖိဳခ်ၿပီး အသစ္တည္ေဆာက္တာကို ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ။ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ထြက္ခြာေဆာင္ကို ၿဖိဳခ်ၿပီး အသစ္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ဂုဏ္ျပဳခန္းမေဆာင္ကို ျပည္တြင္းခရီးသည္ ထြက္ခြာေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမွာပါ" ဟု ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းကိုက ေျပာပါသည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ဆိုက္ေရာက္ထြက္ခြာေဆာင္အား ၿဖိဳခ်၍ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းအား ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးကာလ ၁၈ လ (တစ္ႏွစ္ခဲြ)အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ သန္း ၂၀ အထိ ၀င္ထြက္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေသာ္လည္း လူေနအိမ္ေျခမ်ား၊ မဂၤလာဒံု ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ စသည့္ ေလဆိပ္ဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အသံုးျပဳမရသည့္ ေျမဧရိယာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ ေျခာက္သန္း အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအရ လက္ရွိခရီးသည္ ၂ ဒသမ ၇ သန္း လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္အား ခရီးသည္ေျခာက္သန္း လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိရန္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ လက္ေအာက္ခံ Pioneer Aerodrome Services ကုမၸဏီကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွင့္ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ေလဆိပ္သစ္ အေဆာက္အံု တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ နားေနေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳမည့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ဂုဏ္ျပဳခန္းမေဆာင္အား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၊ ၁၈၈ ေပ က်ယ္၀န္းေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအရ ေလဆိပ္အေဆာက္အံုသစ္အား တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ဆိုက္ေရာက္ထြက္ခြာေဆာင္ကိုသာ ၿဖိဳခ်၍ အသစ္တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ပခရီးသည္ ဆိုက္ေရာက္ထြက္ခြာ ေဆာင္ကိုမူ လက္ရွိအတိုင္း ထားရွိသြားမည္ဟု သိရသည္။

Eleven Media Group