၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းတံတားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ လ်ာထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/25/2013 01:11:00 PM

ယခုႏွစ္ မိုးတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းတံတားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ရေငြစုစုေပါင္း ၂၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိမည္ဟု ရည္မွန္းထားၿပီး ယင္းအထဲမွ လမ္းတံတားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၂၀၀ ေက်ာ္ (က်ပ္ ၄၇ ဘီလ်ံေက်ာ္) သံုးစြဲရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းတံတားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားကတၱရာခင္းျခင္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းသားတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ား ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၊ စၾကႍအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

လမ္းမ်ား ကတၱရာခင္းျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္း ၃၁ ခုအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၆၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းငါးခုအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္ျမင့္ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၆ ခုအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၅၃၂ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းသားမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားကြန္ကရစ္ ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၁၄ ခုအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၈၁၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ စႀကႍအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ေရႀကီးေရလွ်ံေနမႈ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေရေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၇၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳရန္လည္း လ်ာထားသည္။

ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းတံတားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျပလည္ေစရန္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သည့္ လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတား၊ ဘုရင့္ေနာင္ ခံုးေက်ာ္တံတားႏွင့္ ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ယာဥ္အစီးေရ တိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး ယင္းအတြက္ လမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကားရပ္နားရန္ ေနရာမ်ား မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group