ကေလးငယ္တုိင္း အၾကမး္ဖက္မူ မွန္သမွ် ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ဟု ယူနီဆက္ ဌာန ကိုယ္စားလွယ္ေျပာဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/25/2013 06:31:00 PM


ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အခန္း၁၉ ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ကေလးတုိင္း အၾကမ္းဖက္မူ မွန္သမၽႊကေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ ခံပိုင္ခြင့္ရွီ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္(ဖ္) ျမန္မာဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဗိန္းလဲ(လ္) ကေျပာဆိုခဲ့သည္။
ကေလး သူငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ရုပ္ပိုင္း ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ မ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျပစ္ဏ္ေပးျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသလို ျမန္မာ ့လူ ့အလြာ အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ယင္းကေျပာ ဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ကေလးမ်ားအား ဆံုးမရာတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက အၾကမ္းမဖက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအေပၚ အားေပးကူညီ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဗိန္းလဲ(လ္) ကေျပာဆိုခဲ့သည္။
" အသက္အရြယ္နဲ ့မွ်တတဲ့ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ဆိုဆံုးမျခင္း ျပစ္ဒဏ္ေပး ချင္းဆိုင္ရာ တရား၀င္ လမ္းညြန္ ခ်က္ေတြနဲ ့အသိပညာျမင့္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ တရား၀င္လမ္း ညြန္ခ်က္ေတြ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းလံုးမွာ လုိအပ္ေန ပါတယ္" ဟုယူနီဆက္(ဖ္) ျမန္မာဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဗိန္းလဲ(လ္) ကဆိုသည္။
ျမန္မာနုိ္င္ငံသည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၁ ခုနစ္က လတ္မွတ္ေရးထိုး ထားခဲ့ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ပါ အခန္း က႑မ်ားကိုလဲ အသက္၀င္ေအာင္ေဆာင္၇ြက္ ရမည္ျဖစ္ျပိး အၾကမ္းဖက္ျခင္းထက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမုိ လိုလားသည့္ ျမန္မာ့လူေဘာင္ အဖဲြ ့အစည္းျဖစ္ေစရန္ ယူနီဆက္(ဖ္) အေနျဖင့္လက္တြဲကူညီ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဗိန္းလဲ(လ္) ကဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရိုးရာေလး