ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွေငြျဖတ္ၿပီး အထက္ဖားေအာက္ဖိ လုပ္ေနတဲ့အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္း ဒုရဲမွဴးထြန္းထြန္းဦးအား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/25/2013 12:01:00 PM


ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္တတားဦးၿမိဳ႕နယ္စကားအင္းစခန္းမွဴးဒုရဲမွဴးထြန္းထြန္းဦး ၏မိသားစု(၄)ေယာက္စာထမင္းဖိုးမ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ရွိအိမ္နဲ႔စကားအင္းစခန္းအသြားအျပန္အတြက္ Mark 2 ကားထဲသို႔တစ္ခါျပန္လ်ွင္ဓာတ္ဆီ ၅ဂါလံႏူန္းနွင္ထည့္ေပးေနရပါသည္။

"အိမ္သာအနံ႔ေပ်ာက္ေဆးေတာင္ကိုယ္တိုင္ဝယ္မသံုးပဲရန္ပံုေငြထဲမွဝယ္ခိုင္းပါတယ္"လို႔ရဲသားေလးတဦးကေျပာပါသည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားကိုဝန္ထမ္းမ်ားထံမွေငြျဖတ္ၿပီးအထက္ဖား
ေအာက္ဖိလုပ္ေနတဲ့အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းဒုရဲမွဴးထြန္းထြန္းဦးအားထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္။

မတရားမွဳ၊ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မွဳ၊လာဘ္စားမွဳေတြ ဒီမွာလာရင္ဖြင့္ပါ။