နန္းသီတာဆိပ္ကမ္း၌ အထပ္၂၀ ျမင့္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးႏွင့္ ၁၆ ထပ္အျမင့္ရွိ ဟိုတယ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္မႈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ခြင့္မျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/28/2013 12:26:00 PM


(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းအား ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးမင္းထက္))
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းအရ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္း၌ အထပ္၂၀ျမင့္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးႏွင့္ ၁၆ ထပ္အျမင့္ရွိ ဟိုတယ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္မႈအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယင္းသို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိသည္မွာ အဆိုပါဧရိယာမွာ Zonig သတ္မွတ္ခ်က္အရ စိမ္းလန္းေျမအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္အအံုအား ႏွစ္ထပ္ထက္ မပိုေစဘဲ ေျမကြက္၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ မသင့္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ မူလသြင္ျပင္လကၡဏာကို မပ်က္စီးေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္တာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိတိက်က် လိုက္နာမယ္ဆုိရင္လည္း ၿမိဳ႕ျပဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဘာမွဆက္လုပ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္" ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြက ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္း-ဒလခရီးသည္တင္ ဆိပ္ခံေဗာတံတားအား အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီခရီးသည္တင္ ဆိပ္ခံတံတားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ဆက္စပ္ေျမေနရာ၌ အထပ္ ၂၀ ျမင့္ရွိ အေဆာက္အအံုႏွစ္ခု၊ ၁၆ ထပ္အျမင့္ရွိ ဟိုတယ္တစ္လံုးႏွင့္ ေလးထပ္အျမင့္ရွိ ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအား လုပ္ကိုင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ Starting Bell ကုမၸဏီသည္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ ဒုတိယအမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ New Downtown Develo-pment ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ အား BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အား ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမွာ ဆိပ္ကမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့စဥ္ကပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အား တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group