စိန္ေဂဟာစူပါမားကတ္၏ အီးေမးလ္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/28/2013 07:33:00 PM


အတြဲ (၁၄)၊ အမွတ္ (၄၆)
Tue, 11/26/2013 - 12:35
စိန္ေဂဟာစူပါမားကတ္၏ လုပ္ငန္းသံုးဆုိင္ရာ အီးေမးလ္မ်ားတိုက္ခိုက္ျခင္း ခံေနရသည္ဟု စိန္ေဂဟာ စူပါမားကတ္၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟန္ဝင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းသံုးဆိုင္ရာ အီးေမးလ္တိုက္ခိုက္ခံရ႐ံုသာမက စူပါမားကတ္အတြက္ လႊင့္တင္ထားသည့္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုလည္း တိုက္ခိုက္သူမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းမႈကိုခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ “ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အီးေမးလ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ခံေနရလို႔ Password ေတြကို ျပန္ခ်ိန္းေနရပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းထြဋ္က ေျပာသည္။ စိန္ေဂဟာစူပါမားကတ္၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကို ယခု ၁၅ ရက္ေန႔၌ တိုက္ခိုက္သူမ်ား လက္ဝယ္၌ အထိန္းသိမ္းခံံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ၌ စိန္ေဂဟာစူပါမားကတ္အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊင့္တင္ထားေသာ္လည္း စူပါမားကတ္၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔လႊင့္တငျ္ခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စိန္ေဂဟာစူပါမားကတ္သည္ ၎တို႔၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၎တို႔သည္ သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စိန္ေဂဟာစူပါမားကတ္အေနျဖင့္ Seingayhar အမည္ျဖင့္လႊင့္တင္ထားသည့္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ေနာက္ပိုင္း seingayhar.myanmar အမည္ျဖင့္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ထပ္မံလႊင့္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊင့္တင္ၿပီး ၁၀ နာရီအၾကာ၌ ထပ္မံထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။


ေဝေဝ
Internet Journal