စိန္၊ ေက်ာက္၊ တံဆိပ္ေခါင္း၊ ဒဂၤါျပား၊ ေငြစကၠဴမ်ားကို အတုအစစ္ခြဲျခားႏုိင္မယ့္ iPhone 5/5s Microscope (iPhone 5/5S Microscope 60x)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/28/2013 07:17:00 PM


အတြဲ (၁၄)၊ အမွတ္ (၄၆)
Tue, 11/26/2013 - 09:15

iPhone 5 တြင္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ Microscope တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၱဳကို အဆ ၆၀ အထိဆြဲၾကည့္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ စိန္၊ ေက်ာက္၊ တံဆိပ္ေခါင္း၊ ဒဂၤါျပား၊ ေငြစကၠဴမ်ားကို အတုအစစ္ခြဲျခားႏုိင္ၿပီး မရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အသားအေရ အေရျပားအေရး အေၾကာင္းမ်ား၊ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ပိုးပႊားမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး Phone ျဖင့္သာမကဘဲ ဗီဒီယိုပါ႐ိုက္ကူး မွတ္သားထားႏုိင္ပါတယ္။ အလင္းေရာင္မရွိေသာ အေမွာင္ထဲတြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ LED မီး ၃ လံုးပါဝင္မွာျဖစ္တယ္။ စိန္ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သူမ်ား၊ ေငြစကၠဴေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း သုေတနလုပ္သူမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား အတြက္အထူး အသံုးဝင္မွာျဖစ္တယ္။ ေစ်းႏႈန္း ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ My Data Online Store ဖုန္း - ၀၉-၅၀၄၆၀၈၅၊ ၀၉-၅၁၉၆၇၂၄ သို႔ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
-ေအးျဖဴ
Internet Journal