အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းရန္ စာဖတ္ပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/27/2014 10:01:00 AMစာဖတ္တတ္လွ်င္ စာတတ္သည္ဟု သာမန္အားျဖင့္ ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း စာတတ္တိုင္း စာဖတ္ တတ္သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ စာေပျဖင့္ မိမိဘဝကို အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ် ႏိုင္ပါက စာဖတ္ တတ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အက်ဳိးျပဳေသာ စာေပကို ေရြးခ်ယ္ ဖတ္တတ္မွ သာလွ်င္ စာဖတ္တတ္ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ စာဖတ္၍ ထူးကဲေသာ အက်ဳိးမ်ား ခံစားရပါမွ စာဖတ္ရ က်ဳိးနပ္သည္။

'' လူကို စိတ္က ခ်ဳပ္၏ စိတ္ကို ဉာဏ္ပညာက ခ်ဳပ္၏။ ဉာဏ္ပညာ ကို ဗဟုသုတက ခ်ဳပ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဗဟုသုတ ျဖစ္ေအာင္ စာအုပ္စာတမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖတ္ၾကကုန္ ''ဟု ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္း က ဆိုခဲ့သည္။ စာေပ အသိ ပညာရွင္ အတတ္ ပညာရွင္ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ ယံုၾကည္ခ်က ္မ်ားအေပၚ အရင္းခံ၍ ႏွစ္ကာလ ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီး ေပးဆပ္ ေရးသား ခဲ့ၾကသည့္ စာေပမ်ားသည္ အသံုးခ် တတ္လွ်င္ ဘဝအတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္သည္။

စာေပ ပညာရွင္ႀကီး မ်ား၏ ဘဝ႐ႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ဘဝေပး အသိမ်ား၊ အေတြးအေခၚ မ်ားကို စာေပျဖင့္ မီးေမာင္း ထုိးျပ ထားရာ စာဖတ္သူတို႔ အတြက္ မိမိတို႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ကို သိျမင္ႏိုင္ သည့္ ဉာဏ္ပညာ ကို ရရွိ ေစႏိုင္သည့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ အခ်ိန္သည္ တန္ဖိုးရွိသည္။

''အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္'' ဟူ၍ ဆိုစကား ရွိသည္။ ကုန္လြန္ ၿပီးေသာ အခ်ိန္ကို ျပန္လည္ ရယူ၍မရ၊ လူတုိင္းသည္ မိမိတို႔၏ အားလပ္သည့္ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးမဲ့ ျဖဳန္းတီးျခင္း မျပဳဘဲ စာေပ ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ဘဝ၏ တိုးတက္မႈ အတြက္ အသံုးခ် ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား တစ္ေန႔တျခား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္။ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ မ်ားလည္း အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လ်က္ ရွိသည္။ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ အညီ ျပည္သူမ်ား ကလည္း နား၊ မ်က္စိ ဖြင့္ထား ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း အမီလိုက္ ႏုိင္ေရး အတြက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ အေတြးအေခၚ ဗဟုသုတမ်ား ျပည့္စံု ေနရန္ လိုသည္။ ဘာသာရပ္ ေပါင္းစံုကို ေလ့လာ ဆည္းပူး ေနၾက ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံကို ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္ လ်က္ ရွိသည္။ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ ေနခ်ိန္တြင္ ပညာတတ္မ်ား ေပါမ်ားမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေပၚမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မ်ား ရရွိရန္မွာ စာအုပ္ စာေပမ်ား ကို ဖတ္႐ႈ မွတ္သား၍ ပညာ ယူျခင္းမွာ အဓိက က်သည္။

ေလာက နီတိ၌ '' သူတစ္ပါး ထံ၌ ရွိေသာ ဥစၥာသည္ မိမိ၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ စာအုပ္စာေပ မ်ား၌သာ ရွိေသာ အတတ္ ပညာသည္ အတတ္ပ ညာမဟုတ္'' ဟူေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ကဲ့သို႔ စာအုပ္စာေပ မ်ား၌ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ မ်ားကို စာအုပ္စာေပ မ်ား၌သာ မထားဘဲ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာ က်င့္သံုး သြားမွသာ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္ ကိုလည္း သတိျပဳ သင့္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ကမၻာႏွင့္ အဝန္း သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဖြား ျပည္သူမ်ား သည္လည္း တုိးတက္ ေျပာင္းလဲ လာမႈမ်ားကို သိရွိ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး တြင္ အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ ဗဟုသုတ၊ အသိဉာဏ္ ပညာ ပြင့္လင္း ေစေရး စာအုပ္စာေပ တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာပါဟု အႀကံျပဳ ေရးသား လိုက္ရ ေပသည္။( ၂၇-၂-၂၀၁၄ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )


The MYAWADY