ရ၀တ/ရယက ဥကၠဌမ်ားအား ထုိက္သင့္သည့္ခ်ီးျမွင့္မွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစုိးရအစီအစဥ္မရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/27/2014 09:37:00 AMစုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၆
ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ရ၀တ/ရယက ဥကၠဌမ်ားအား ထုိက္သင့္သည့္ ခ်ီးျမွင့္မွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အစီအစဥ္မရွိဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မူးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံၿမင့္က ေျပာသည္။

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၆)ရက္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေ၀ၚမဲဆႏၵနယ္မွဦးၿမင့္ေရႊ၏ ေမးခြန္းအား ဒုတိယ၀န္ၾကီးက အထက္ပါအတုိင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးပင္စင္၊ ဆုေငြ၊ အျခားေထာက္ပံ့မွဳမ်ားကုိခ်ီးျမွင့္ရန္မွာ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မွသာ ဥပေဒျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပင္စင္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းထားရွိျပီး လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးမ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ရန္ ရပ္ကြက္ သုိ႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၁၂)တြင္ ျပဌာန္းထားရွိျပီးျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ကေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႕ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတုိ႕လက္ထက္ေတြမွာ ရ၀တ/ရယကဥကၠဌမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ဥပေဒျပဌာန္းထားရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါ”ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မူးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံၿမင့္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

Popular Myanmar News Journal