၅၉ (စ) ျပင္ ... ဆင္ ... ေရး ...

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/11/2014 03:40:00 PM


၂၀၁၄ အတြင္းကို ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္လာေလေလ ႏိုင္ငံေရး မိုးသက္မုန္တိုင္း ျပင္းထန္မယ့္ သေဘာေတြကို ေတြ႕ျမင္ေနရေလေလ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အေျပာအဆို မတတ္မႈမ်ားမွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပဳ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအထိ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္၏ မညီညြတ္၏ အျငင္းပြားမႈမ်ားကလည္း ခံု႐ံုးတင္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနရကာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုတစ္နည္းတည္း ရွိသည္ေတာ့ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာစကားႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးရင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ ေတာင္းဆို ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ဟူေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔သည္လည္း အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔အၾကား တင္းမာလာမႈကို သက္ေသျပလ်က္။ ထို႔အတူ လူထုအားေပးမႈကို တစ္ခဲနက္ ရရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး နယ္လွည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ေျခရာ တိုင္းခ်င္ေသာ္လည္း အားမတန္ရွာသည့္ လူမ်ိဳးေရး ဆန္ေသာ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကလည္း လူထုၾကား ႏွစ္ပိုင္း ကြဲလာမႈမ်ားကို သိသာ ထင္ရွားေစသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ ကြဲလာသည့္အေလ်ာက္ ဘက္တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္အား အျပတ္ ေခ်မႈန္းေရးကို ဦးတည္လာသည္ကို ျမန္မာျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္လာမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ေယာက္က စိုးရိမ္ ပူပန္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုလည္း စိုးရိမ္မႈမ်ားအား အေလးထား ေစခ်င္ပါသည္။ အဓိက အေလးထားရန္ လိုအပ္ေသာ အင္အားစု သံုးခု ရွိပါသည္။

(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝ ရရွိထားသည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ မိမိ၏ အတိုက္အခံ အင္အားစုကိုလည္း အေလးထား စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိ တစ္ကိုယ္တည္းအတြက္ မစဥ္းစားဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ကာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးသယ္ပိုးမည္ဟု စဥ္းစားပါက လူထုလမ္းေပၚ ထြက္သည့္နည္းကို မျဖစ္မေန ေရွာင္ရွားရပါမည္။ မိမိတြင္ ရွိထားႏွင့္ၿပီးေသာ လူထုအင္အားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ်ရပါမည္။ NLD လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကား ေျပာၾကည့္ရာတြင္ ၎တို႔အားလံုးမွာ ေဒၚစုအတြက္ အသက္ပင္ စေတးဝံ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ မိမိအတြက္ ထိုမွ် စေတးခံဝံ့သူမ်ား၏ အသက္မ်ားသည္ ေဒၚစု၏ လက္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။ ေဒၚစု လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္ တီး႐ံုမွ်ျဖင့္ ၎တို႔ ဘာမဆို လုပ္ရဲ သည္ဟု ဆိုၾကသည္မ်ားပင္ ရွိသည္။
ထုိမွ် အားႀကီးလွေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ျမန္မာ့သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထြက္ေပၚခဲလွသည္ျဖစ္ရာ ယင္းလူထု အင္အားကို လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ သက္သက္ အသံုးမခ်မိေစဖို႔ သတိထားသင့္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူ လူထု၏ ခ်စ္လံုးလံုး မုန္းလ်ားလ်ား ဓေလ့စ႐ိုက္ကို မိမိ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမွာ အလြန္စိုးရိမ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ လူထုကို လမ္းေပၚသို႔ ထြက္ေစေသာ နည္းလမ္းကို မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆို ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။

(၂) ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က႑

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေနရာအမ်ားဆံုး ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လက္ထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ညင္ညင္သာသာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ႀကိမ္စၾကာ ရွိေနပါသည္။ အာဏာရ ပါတီလည္း ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္း အဆက္အစပ္မ်ား ရွိေနသည့္ ပါတီျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လက္ရွိ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနမွန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသံမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သိရွိကာ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားအရ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ၅၉ (စ) ကို မျပင္ဆင္လိုသည့္ဘက္မွ ဦးေအာင္သိန္းလင္း အပါအဝင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ထင္ထင္ေပၚေပၚ ပါဝင္ ပတ္သက္လာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူထု ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွာလည္း အရွိန္ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခုအတိုင္း ဆက္လက္ တင္းမာမႈမ်ား တရိပ္ရိပ္ တက္လာပါက ျပည္တြင္း လူထု မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ အေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရး အမတ္မ်ား၏ တိုင္းျပည္အက်ဳိး ေရွး႐ႈေသာ ႀကိမ္စၾကာ မဲဆႏၵမ်ားကို အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ထုတ္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔က တင္သြင္းခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ၅၉ (စ) ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ဟူေသာ ကိစၥကို မျပင္ဆင္ခ်င္သည့္ လက္မွတ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နယ္လွည့္ ေဟာေျပာပြဲ လူထုဆႏၵမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေလးထားစရာမလိုဟု သေဘာထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္ကို မီဒီယာမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးပါ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုးရလဒ္ ထြက္ေပၚေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ၌ ျမန္မာျပည္ပံုရိပ္ လွပေစရန္ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိမ္စၾကာ မဲဆႏၵျဖင့္ ေထာက္ခံေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္က လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးက လက္ဦးသြားလွ်င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုပင္ အထိနာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ႀကံ့ခုိင္ေရးသည္လည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ၏ တံေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ ေမ်ာရေပလိမ့္မည္။ ထပ္မံ သတိေပးလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝ ရရွိထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ စဥ္းစားျခင္း မျပဳဘဲ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံ ေပးသင့္ပါသည္။

(၃) တပ္မေတာ္

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၏ အခက္အခဲဆံုးအပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံမႈ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ကို အျပည့္အဝ နာခံရမည့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ လူထုအင္အား တစ္ခဲနက္ ရရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိုးရိမ္ခ်က္မွာလည္း တပ္မေတာ္တြင္ တည္သည္ဟု သူက တဖြဖြေျပာဆိုသည္။ တပ္မေတာ္ကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါဘိေတာင္း။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အေျဖကိုေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆႏၵရွိသည္ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အဖို႔ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ ခ်က္ခ်င္း ႏုတ္ထြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား) ၏ အထူး အေလးထားသည့္အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီစံ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီ၊ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္ေရာက္ ေနရာယူလ်က္ ရွိျခင္းက အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ ယူဆသကဲ့သို႔ ယင္း၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဟန္႔အတား မဟုတ္ေၾကာင္း ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေထာက္ခံေပးျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသ ျပသင့္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားႀကီးမႈကို ျပသျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ၾသဘာေပးမႈကို ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္မွ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးကို ဦးတည္ေနသူမ်ား အရွိန္တန္႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ လမ္းေပၚထြက္ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ စံတင္ေလာက္စရာ ျဖစ္လာမည္။ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္သူမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အဓိကက်ေသာ ေနရာတြင္ရွိသည့္ Stakeholder တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ၿငိမ္ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၅၉ (စ) ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပဳသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလတြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အသားမက်မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ မယဥ္ပါးမႈ၊ ေရွးမဆြကတည္းက ရွိႏွင့္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ စိတ္အခံမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းၾကား၊ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းၾကားတြင္ တင္းမာေသာ သေဘာထား မ်ားကို မေလွ်ာ့ေသာ မာနျဖင့္ တံု႔ျပန္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကြယ္တတ္ၾကသည့္ သေဘာလည္း ရွိသည္ကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ဖဆပလ အကြဲအၿပဲမ်ားတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို တစ္ခဏခ်င္း ေျပာင္းလဲရန္ မလြယ္ကူသည့္အေလ်ာက္ ထိုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္သည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးလွေပသည္။ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မရွိေတာ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုး၊ ေခါင္းေဆာင္ညံ့မ်ားျဖင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ျမန္မာျပည္သူအမ်ားက ခံယူထားၾကသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ေတာင့္တၾကသည္။

စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွ ပထမဦးဆံုး ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာေသာ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေဝဖန္ခံရမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္ကို ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔အတူ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိလာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ခ်င္ၾကသည့္ အင္အားစုမွာ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ ႀကီးမားလွသည္ျဖစ္ရာ ယင္းျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အလဲထိုးရန္ မသင့္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၅၉ (စ) ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ရႏိုင္သည္အထိ ျပင္ဆင္ရန္ အဆို တင္သြင္းမည္ ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္တြင္း ႀကံ့ခုိင္ေရးအမတ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေပးသင့္သည္။ တစ္ဖက္ အမ်ဳိးသားေရး ႐ႈေထာင့္ဘက္မွ သေဘာမတူႏိုင္သူမ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒပါ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး၊ ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မိမိတို႔၏ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ ္ျပသႏိုင္ရမည္ဟု သံုးသပ္ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲမိပါေၾကာင္း ...။


Written by  သခင္
thevoicemyanmar