တိုယိုတာ ကားထုတ္လုပ္မႈ ၂၀၁၇ အတြင္း ရပ္ဆိုင္းမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/11/2014 07:33:00 PM


မဲလ္ဘုန္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

ၾသစေတးလ်တြင္ ကားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအေဘာ့က ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တိုယိုတာကား ကုမၸဏီက ၾသစေၾတးလ်ရိွ ကားထုတ္လုပ္မႈ ကို ၂၀၁၇ တြင္ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း CAN သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖို႔ဒ္ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ေက်ာ္ကား ကုမၸဏီမ်ားက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ကားထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံး က်န္ရိွသည့္ တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီကလည္း ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကားထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ကားထုတ္လုပ္ေသာ တိုယိုတာ ကုမၸဏီသည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကားႏွင့္ အင္ဂ်င္ ထုတ္လုပ္ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖုန္း ေနရာတြင္ရိွေသာ အယ္လ္တိုနာ ကားစက္႐ုံတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ လူေပါင္း ၃၉၀၀ ခန္႔ႏွင့္ တိုယိုတာ ကားဒီဇိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အကိုင္ ၁၅၀ ခန္႔မွာ အလုပ္အကိုင္ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခားေသာ ကမာၻေက်ာ္ ကားကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်မွ ထြက္ခြာရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုံးဝ ၿပိဳက်သြားမည္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းသာ က်န္ေတာ့သည့္ တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီကို လုပ္ငန္း ဆက္လက္ လည္ပတ္ရန္ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအေဘာ့က စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ၾသစေၾတးလ် လုပ္ငန္း ဆက္လက္ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လြန္းတာ၊ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာေငြ တန္ဖိုးကလည္း မာေနတာ စတဲ့ အႏုတ္ လကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အခုလို နာက်င္ ခံစားရတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့ရတာပါ” ဟု တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီ ဥကၠ႒၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေမရိကန္ ကားကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ General Motors က ၎၏ ကားထုတ္လုပ္မႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ရာ အလုပ္အကိုင္၂၉၀၀ ဆုံး႐ံႈးမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ကား ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Ford ကားကုမၸဏီကလည္း ၾသစေၾတးလ်တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ရာ အလုပ္အကိုင္ ၁၂၀၀ ဆုံး႐ႈံးမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ တစ္ခုတည္းသာ က်န္ရိွသည့္ တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီကလည္း ၾသစေၾတးလ်တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုံးဝ ၿပိဳက်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီသည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းက စတင္၍ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေရာင္းအားေကာင္းေသာ Camry ကားမ်ားႏွင့္ အျခားေမာ္ဒယ္လ္ ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly