အခ်ိဳ႕လူေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ျခင္ပိုကိုက္ခံရတာလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/11/2014 11:31:00 PM


အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ အိမ္အျပင္ထြက္သည္ႏွင့္ျခင္ကိုက္ခံရေလ့ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕တြင္ ျခင္ေတာထဲသြားေနေသာ္လည္း ျခင္တစ္ေကာင္မွ်အကိုက္မခံ ရေပ။ ျခင္မ်ားသည္ ေသြးနံ႔ကိုမိုင္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အနံ႔ရေသာ္လည္း ေသြးနံ႔ကိုမူတည္၍ ကိုက္ရမည္႕အရာကို ေရြးခ်ယ္ေလ့မရွိ။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္လ်က္ရွိသည့္ပစ္မွတ္ကိုသာ ေရြးကိုက္ေလ့ရွိသည္။
လူတို႔သည္ ေအာက္စီဂ်င္ကို ႐ွဴသြင္းၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ႐ွဴထုတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမ်ားသူ မ်ားကို ျခင္မ်ားက အဓိကပစ္မွတ္ထားတတ္သည္။၀ၿဖိဳးသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပိုထုတ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ျခင္ပိုကိုက္ခံရေလ့ရွိသည္။
အေရျပားေပၚတြင္ျခင္လာ ေရာက္နားခုိေသာ္လည္း အေရျပား အထူအပါးကိုလိုက္၍ ျခင္မ်ားက ကိုက္သင့္/မကိုက္သင့္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေရျပားပိုပါးေသာေၾကာင့္ ျခင္ကိုက္ခံရ ရန္ပိုမိုလြယ္ကူသည္။ အေရျပားပိုပါးသည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား သည္လည္းျခင္ပိုကိုက္ခံရတတ္သည္။
ေသြးအုပ္စုမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ‘O’  ေသြးအုပ္စုရွင္မ်ားကို ျခင္ပိုကိုက္ေလ့ရွိသည္။ျခင္၏ႏွာေမာင္းကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီး ေသြးအုပ္စုမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္႕လူမ်ားထံ ပ်ံသန္းေစရာ ျခင္မ်ားသည္ ‘O’္ ေသြးအုပ္စုရွင္မ်ား ထံ၌သာ နားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ျခင္မ်ားသည္ အခ်ိဳကိုလည္း ႀကိဳက္တတ္သည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ား၏အေရျပားတြင္ အခ်ိဳဓါတ္ေဆာင္ သည့္ saccharide  ဓါတ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျခင္ပိုကိုက္ခံရတတ္သည္။
သီဟ
Ref: WebMD
Health Updates Journal