အာဏာ လက္လႊတ္ရမွာ၊ ဥစၥာဓန လက္လႊတ္ရမွာ၊ အခြင့္ထူးခံဘ၀ေတြကို လက္လႊတ္ရမွာ ေၾကာက္ေနၾကသူေတြရဲ႕စကားေတြကို နားမေယာင္ပါနဲ႔ (video သတင္း)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/11/2014 11:31:00 PM


(အေျပာင္းအလဲကို ေၾကာက္ေနသူေတြရဲ႕စကားေတြကို နားမေထာင္ပါနဲ႔ ... အာဏာ လက္လႊတ္ရမွာ၊ ဥစၥာဓန လက္လႊတ္ရမွာ၊ အခြင့္ထူးခံဘ၀ေတြကို လက္လႊတ္ရမွာ ေၾကာက္ေနၾကသူေတြရဲ႕စကားေတြကို နားမေယာင္ပါနဲ႔) လို႔ ဂ်ာမန္သမၼတ ေျပာ (႐ုပ္သံ)