ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ပူးေပါင္းေရး သံုးပြင့္ဆိုင္ညိႇႏႈိင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/07/2014 09:19:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးတို႔က သီးျခားစီ ေရးဆြဲထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန (၅) ဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၏ ႐ုံးခန္းတြင္ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းတို႔ သံုးဦး ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ပညာေရး သုေတသန ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းေရး အတြက္ ေတြ႕ဆုံၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။
“အတည္ျပဳမွာက ဥပေဒ တစ္ခုတည္း။ ဆြဲေနတဲ့အဖြဲ႕က သုံးဖြဲ႕။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အခ်ိန္လည္းကုန္တယ္။ လူလည္း ပင္ပန္းတယ္။ ေငြလည္းကုန္တယ္” ဟု လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္ လုပ္သက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ပညာေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကြန္ရက္ (NNER)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ဦးေဆာင္ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတို႔က အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) အတြက္ ပညာေရး မူဝါဒမ်ား သီးသန္႔ေရးဆြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

NLD ဦးေဆာင္သည့္ NNER က အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဦးစားေပး ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီတုိ႔ကမူ ယင္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေနရေသာ အေနအထား ရွိေနသည္။

The Voice Weekly